โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การบริหารการบริการ


หลักสูตร การบริหารการบริการ 

(Services Management)

 

 

PRINCIPLES
         การบริหารการบริการได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ ทุกองค์กรต่างมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการ หากองค์การใดไม่เน้นการบริการ องค์กรนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้บริหาร ได้เรียนรู้เทคนิคในการบริหารการบริการ จนสามารถส่งมอบบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ได้สัมผัสแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริการอย่างเป็นระบบ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์ด้านการบริหารการบริการ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES
      1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การบริหารการบริการ
      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในองค์การและพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางแผน และการแก้ปัญหา

 

AREAS OF STUDY
      1. ความสำคัญของการบริหารการบริการ
      2. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารต่อการบริหารงานบริการ
      3. องค์ประกอบการบริการ- สิ่งที่องค์กรต้องทำ เพื่อสร้างบริการที่ดีเลิศ
      4. การสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
      5. การสร้างแรงจูงใจในงานบริการกับลูกน้อง/ผู้ใต้บังคับบัญชา
      6. การสร้างวัฒนธรรมในงานบริการ
      7. กิจกรรม: การบริหารการบริการ
      8. Action Plan: สิ่งที่คุณจะทำเพื่อสร้างองค์กรแห่งการบริการ
      9. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 0-2615-4477
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


08 เมษายน 2564

ผู้ชม 237 ครั้ง

Engine by shopup.com