อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน HR และงานบริหาร_สุเทพ


“การบริหารและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน
HR และงานบริหาร ”

 


วิทยากร: อาจารย์สุเทพ โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิก
ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

 

 

หลักการและเหตุผล
         “หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสารงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรืองานบริหาร จะทำอย่างไรให้การจัดเก็บเอกสารมีต้นทุนต่ำสุด เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงฐานข้อมูลและแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับสายงานในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว”
          เรียนรู้เคล็ดไม่ลับ จากผู้เขียนหนังสือ “พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable +PivotChart ใน MS-Excel ฉบับเข้าใจง่าย” (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) โดย “อ.สุเทพ โลหณุต” จะมาเปิดเผยเทคนิค และเคล็ดไม่ลับที่ซ่อนอยู่ในขุมพลังในระบบการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสายงาน HR และงานบริหาร  ซึ่งจะช่วยในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ทำเป็นระบบมากขึ้น  ตั้งแต่การสร้างและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารตามแนวคิดไคเซ็น,  
          หลักสูตรนี้มุ่งเน้น ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การประยุกต์ ใช้ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์  สามารถนำมาใช้ได้จริงกับงานประจำวัน พร้อมสรุปเทคนิครวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารที่ไม่สามารถหาที่เก็บได้อีกต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และนำความรู้ที่ได้รับ การถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลงงานเอกสารแบบต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลงงานเอกสารแบบต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ไว้บนระบบเครือข่ายได้

 

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
     1. เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องมือไคเซ็น
         - การสร้างและออกแบบโครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ INDEX ผ่านการประยุกต์ใช้เครื่องมือไคเซ็น
         - การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการแปลงไฟล์สำหรับสายงาน HR และงานบริหาร
     2. เรียนรู้การประยุกต์ใช้งาน PDF Portfolio ร่วมกับงานสำนักงาน (Office Automation)
         - การปรับแต่งและแก้ไขเอกสาร PDF
         - การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียร่วมกับเอกสาร PDF
     3. เรียนรู้การตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร PDF
     4. เรียนรู้การออกแบบและประยุกต์ใช้ E-Form ร่วมกับงาน HR และงานบริหาร
     5. เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะผ่าน Google Office
     6. เรียนรู้วิธีการแชร์แบบฟอร์มออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย และอีเมล
     7. เรียนรู้วิธีการสร้างเมลตอบกลับแบบอัตโนมัติ เพื่อยืนยันการรับข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายงานที่ส่งไปยังทีมงาน
     8. เรียนรู้การบันทึกและจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบงาน HR
     9. เรียนรู้การสร้างและกำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ร่วมถึงสามารถเพิ่มสมาชิกหรือทีมงานในการเข้าถึงเอกสารที่จัดเก็บผ่าน Google Cloud
     10. รวบรวมเทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างเช่น
           - ทำอย่างไรจึงจะสามารถแปลงย้อนกลับทำอย่างไรให้ไฟล์ PDF สามารถแปลงเป็นไฟล์ Word, Excel, PowerPoint ได้โดยไม่เสียรูปแบบข้อมูลถูกต้อง 100%
          - ทำอย่างไรไฟล์เอกสาร Excel เมื่อถูกแปลงเป็น PDF แล้วหากต้องการสร้างสูตรหรือฟังก์ชั่นให้ใช้งานจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร
          - ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างระบบการค้นหาที่สามารถใช้งานร่วมกับชุดโปรแกรม MS-Office ได้
          - ทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาสระวรรณยุกต์เพี้ยนเมื่อมีการแปลงไฟล์
          - ทำอย่างไรหากต้องการเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ด้วย QR Code เพื่อใช้งานร่วมกับแท็บเล็ต มือถือ ครอบคลุมถึงการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับการแชร์ข้อมูลด้วย
      11. เก็บตกปัญหาการใช้งาน และการประยุกต์ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรได้

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 150 ครั้ง

Engine by shopup.com