โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข_อ.เดช

 

เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข

 

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี 

 

หลักการและเหตุผล

            การทำงานถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต แต่คนทำงานส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในการทำงาน ซึ่งปัญหานั้นอาจจะมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน งานที่ต้องรับผิดชอบ เรื่องส่วนตัว เป็นต้น    ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลทำให้เกิดความเบื่องาน  ไม่อยากทำงาน  ทำงานแล้วไม่มีความสุข ถึงแม้ว่างานนั้น    จะเป็นตัวสร้างรายได้ก็ตาม  เมื่อทำงานแล้วไม่มีความสุข .... ก็ย่อมทำให้เกิดความเครียดในการทำงาน และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

            หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ เทคนิคในการปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติ    และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีความสุข  โดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้  ในการทำงานให้มีความสุข ลดความเครียด ...  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้มีความสุขในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานให้มีความสุขอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

 

หัวข้อการบรรยาย

Module 1: ทำงานอย่างไร...ให้มีความสุข

1. หัวใจสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข

2. การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของตนเอง

- คิดบวก

- คิดลบ

3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการทำงาน

4. การแก้ไขปัญหาการทำงานที่ไม่ชอบ...ให้ทำงานได้อย่างมีความสุข

5. แนวทาง...สร้างความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

6. กิจกรรม “ละลายความคิด...เปิดชีวิตใหม่ในการทำงาน”

 

Module 2: สร้างพลังชีวิต ... เพื่อพิชิตความสุข

7. การบริหารชีวิตในระหว่างการเดินทางบนเส้นทางแห่งความสุข

- คิดเป็น

- พูดเป็น

- ทำเป็น

8. การวางแผนและเป้าหมายในการทำงานควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขได้อย่างสมดุล

9. การฝ่าฟันปัญหา .. อุปสรรค ... เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน

10. เคล็ดลับ ... ทำทุกวันให้มีความสุขทั้งกายและใจ

11. กิจกรรม: สร้างพลังชีวิต – พิชิตความสุขในมุมมองใหม่ ๆ

12. สรุปคำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 178 ครั้ง

Engine by shopup.com