โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน_อ.สุกิจ

Time Management for Effective Work

(การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน)

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

หลักการและเหตุผล

        พนักงานจำนวนไม่น้อยที่ดูจะทำงานวุ่นวายทั้งวัน  มีแต่งานด่วนและด่วนที่สุด  จนทำให้ชีวิตในแต่ละวันดูจะยุ่งเหยิงไปหมด  หลาย ๆ คนยังคิดว่าการดูยุ่งเหยิงคือการทุ่มเทและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ขณะที่อีกหลายคนก็ไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไร  ทำงานตามแต่สิ่งที่จะเผชิญโดยไม่มีการวางแผนการทำงานในแต่ละวัน  และอีกหลายคนรู้สึกว่าตัวเองเสียเวลาไปทั้งวันแต่ได้งานไม่สมกับสิ่งที่ได้ลงทุนไป และอีกอย่างหนึ่งก็คือ เนื่องจากเสียเวลาไปกับเรื่องปลีกย่อยที่ไม่มีสาระสำคัญมากเท่าใดนัก ดังนั้น การบริหารเวลา หากเราสามารถเรียนรู้วิธีการบริหารเวลาเพื่อใช้เวลาแต่ละช่วงให้มีคุณค่าและประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้  คงจะทำให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และแน่นอน... สิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานด้านอื่น ๆ ต่อไป

 


วัตถุประสงค์

1. ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารเวลา

2. สามารถนำหลักการและแนวคิดในการบริหารเวลาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้เหมาะสมสำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้และที่อยู่นอกการควบคุม

3. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดลำดับของความสำคัญก่อน-หลังในการวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยาย

1. ทำไมถึงต้องบริหารเวลาให้ดีและคุ้มค่า

2. “บริหารเวลาไม่ใช่บริหารนาฬิกา”

- Workshop : Time Management Problem

3. สาเหตุที่ยุ่งเหยิงและไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารเวลา

4. เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีสมดุล

5. เทคนิคการจัดสรรเวลาในการทำงาน

6. เคารพเวลาของตนเอง และเวลาของผู้อื่น

7. เคล็ดไม่ลับสร้างเวลาให้มากขึ้นได้

8. วิธีการประหยัดเวลาและความผิดพลาดในการใช้เวลา

- Clip VDO “Power and Value of Time –Jar of Life”

- Workshop : เวลาหายไปไหน ?

9. เจาะลึกเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนการทำงาน

10. จัดช่วงเวลา (เทคนิค “8+8+8”)

11. จัดกลุ่มงาน (เทคนิค “Time Matrix”)

12. จัดลำดับงาน (เทคนิค “20/80”)

13. จัดแผนงาน (เทคนิค “Action Plan”)

- Workshop : Time Management Solution

 

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 125 ครั้ง

Engine by shopup.com