โปรโมชั่น

ดูหน้า

วิทยากร ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

Professional Lecturer
ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง  

 

ประวัติการศึกษา:  
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ......

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA, Certificated to Service plus as Service Training for Trainer, DDI-Development Dimensions International (Thailand), Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

 

การทำงาน:
กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันการศึกษา บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร Business Vision International Co., Ltd. ที่ปรึกษาโครงการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและออกแบบหลักสูตร บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ฟรี ช๊อปส์ จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 500 คน) ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม โรงแรมบางกะปิ รอยัล โรส (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 350 คน) ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล – ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ

 

การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนบางส่วน:
การท่าเรือแห่งประเทศไทย, กรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่, กรมสรรพากรภาค 8 เชียงใหม่, กรมการขนส่งทางอากาศ, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เชียงใหม่, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำปาง, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน น่าน, สำนักงานบริหาร ศาลากลาง ลำปาง, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  แคนนอน ไฮเทค, ธนาคารเอเชีย, ฟอร์ด ยนตกิจ, วอลโว่,  Auto Technic, ไทย วี.พี.    ออโต้เซอร์วิส, BENZ, สยามนิสสันทรานสปอร์ต, เตียวฮง สีลม กรุ๊ป, เซ็นทรัลพัฒนา, อาร์ เอกซ์, เจนบรรเจิด,  C.I.M. DEVELOPMENT. CDG GROUP,  JAY MART, Troy Siam, Royal Lapidary, ซีเคียวรีคอร์, ห้างกระจกตังน้ำ, ลีพัฒนาผลิตภัณท์, Panasonic Siew Sales, ช่อง 7 สี, ช่อง 5, กรุงไทยออฟติค, Decor Mart, Grand Home Mart, ธนาคารนครหลวงไทย, เอ.พี. ฮอนด้า, ไพบูลย์ประกันภัย, K.P.T. Holding Management, Telewiz Chiangmai, Rameo Japanese Restaurant 

 

การติดต่อ       02-615-4499, hipotraining@hotmail.com, http://hipotraining.co.th/


19 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 155 ครั้ง

Engine by shopup.com