โปรโมชั่น

ดูหน้า

วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

PROFESSIONAL INSTRUCTOR               
อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์  

 

ตำแหน่งปัจจุบัน    

 • วิทยากรรับเชิญ - จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคเอกชน และสถาบันฝึกอบรม

การศึกษา 

 • วิทยาลัยพณิชยการพระนคร สาขาเอก วิชาเลขานุการ ได้รับรางวัลวิทยากร
  ดีเด่นประจำปี
  2560 จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน

 • เลขานุการ ฝ่ายบุคคล / บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
 • เลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน ของ บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
 • เลขานุการบริหาร ฝ่ายจัดการ / บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รวมประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการระดับผู้บริหารมากว่า 35 ปี

ปัจจุบัน

 • รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรรับเชิญประจำให้กับ บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่จำกัด   
 • วิทยากรรับเชิญจากบริษัทธุรกิจต่างๆ ที่สนใจ (Public และ In-house-Training) เช่น Progress HR   
  ในเครือธนาคารกสิกรไทย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย สถาบันบริหารธุรกิจ

ที่ปรึกษา   จัดทำหลักสูตร E-learning ให้กับ บริษัท Sum System Co,. Ltd

กิจกรรมทางสังคม

 • กรรมการบริหาร สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย 3 สมัย
  • ประธานฝ่ายวารสาร
  • ประธานฝ่ายการศึกษา
  • อุปนายกฝ่ายภายในประเทศ
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมเลขานุการภาคพื้นเอเชีย ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ในปี 2529

องค์กรและสถาบันต่างๆที่รับเชิญเป็นวิทยากร โดยสังเขป

-   สมาคมส่งเสริมไทย – ญี่ปุ่น                                        
-   บริษัท ซีคอน จำกัด                            
-   สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย                         
-   บริษัท กรุงไทยพาณิชประกันภัย จำกัด
-   ปปช.                                                                                   

-   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
-   บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด                        

-   บริษัท จากัวร์ จำกัด
-   บริษัท ดับเบิ้ลดิจิตอล จำกัด                                        

-   บริษัท กสท. จำกัด
-   สถาบันบริหารธุรกิจ                                                    

-   บริษัท กลุ่มวังขนาย จำกัด
-   สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย                       

-   บริษัท สามารถคอร์เปอร์ชั่น จำกัด
-   บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                                      

-   บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด
-   เครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย (TTN)                           
-   The  Nation
-   บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (TCS)               
-   สนง. ปปง.
-   บริษัท พรอมท์ โซลูชั่น จำกัด                                       

-   MK สุกี้
-   สมาคมบริหารงานบุคคล                                            

-   บริษัท CP Food จำกัด
-   บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด                                

-   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-   ธนาคารแห่งประเทศไทย                                             

-   การรถไฟ
-   ธนาคารกรุงไทย                                                         

-   มหาวิทยาลัยมหิดล
-   ปตท. (สผ.)                                                              

-   การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กรุงเทพและลำปาง)
-   บริษัทโอสถสภา เต็กเฮงหยู จำกัด                                

-   บริษัท ปัญญธารา จำกัด                            

 

การติดต่อ:  0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipotraining@gmail.com,http://hipotraining.co.th/

 


19 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 223 ครั้ง

Engine by shopup.com