โปรโมชั่น

ดูหน้า

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล  

PROFESSIONAL INSTRUCTOR                   อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล  

 

ประวัติการศึกษา                                                                                                        ปริญญาโท         การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี          โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

ทักษะพิเศษ:
การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การขาย, การบริการ, การตลาด, การบริหารจัดการองค์การ, จิตวิทยามนุษย์, การอ่านใจ, การคิดเชิงระบบ, การโค้ชชิ่ง, การเจรจาต่อรอง, การนำเสนอ

ความถนัด:
การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด, การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบ เพื่อใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง, จิตวิทยา+เชิงโต้ตอบ คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

ทักษะการฝึกอบรม:
การโค้ชชิ่ง, การสร้างแรงบันดาลใจ, การสร้างแรงจูงใจ, การบริหารองค์กร, การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, การใช้จิตวิทยามนุษย์, การขาย, การบริการ, การตลาด, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, การวิเคราะห์ความคิดและพฤติกรรม, การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ, การบริหารจัดการธุรกิจ, การลงทุน

วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
ตัวอย่างเช่น Muang Thai Management, AGR Product, Sommart Corporate & Service, NamNomThai, NK Printing Technologies, PangNguanLee, Investing, ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลให้กับลูกค้า, Toyota, Mitsubishi, Mitsui O.S.K.Line, Triumph Motorcycles, Bangkok Bank, Krungsri Ayudhya Bank, Kasikorn Bank, Thai Military Bank, DT Group (Subsidiary of CP), AF (Academy Fantasia), Magnolias, The Ascott Hotel, Hard Rock Hotel, Bangkok Hospital, Siriraj Hospital, Sylvanian Restaurant, UOB Asset Management, Thai President Food (MaMa), CPF, PTT, RS Promotion, Sino Thai Engineering & Construction, AIA Insurance, NEC, Pacific Internet, Canadoil Pipe, Goodyear Tire and Rubber, Bangkok Industrial Gas, AIS, TRUE, DTAC and Etc.

 

การติดต่อ 0-26154477-8, 02-615-4499, hipotraining@gmail.com, www.hipotraining.co.th

 


19 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 166 ครั้ง

Engine by shopup.com