โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => and ( articles.extra_date BETWEEN '2021-01-01 00:00:00' and '2021-01-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2022-01-01 00:00:00' and '2022-01-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2023-01-01 00:00:00' and '2023-01-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2024-01-01 00:00:00' and '2024-01-31 23:59:59' ) [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 2 ) 1

PUBLIC TRAINING

ปฏิทินประจำเดือน มกราคม

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 13 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
23 ม.ค. 2564

Online Training การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง รุ่นที่ 5 (อบรม 23 ม.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
25 ม.ค. 2564

Online Training Excellent Leadership (อบรม 25 ม.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ม.ค. 2564

Online Training กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และเทคนิคสัมภาษณ์ (25 ม.ค.64)

อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ม.ค. 2564

Online Training นักบริการ 360 องศา (อบรม 25 ม.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ม.ค. 2564

Online Training การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 4 (อบรม 26 ม.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
26 ม.ค. 2564

Online Training พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 26 ม.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ม.ค. 2564

Online Training การคิดวิเคราะห์การขาย อย่างมีชี้นเชิง (อบรม 27 ม.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ม.ค. 2564

Online Training การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management and Communication) (อบรม 27 ม.ค.64)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ม.ค. 2564

Online Training จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขาย (อบรม 28 ม.ค.64)

อาจารยญพงศ์ภัทร นมะภัทร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ม.ค. 2564

Online Training ยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 28 ม.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ม.ค. 2564

Online Training หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 28 ม.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ม.ค. 2564

Online Training SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) (อบรม 29 ม.ค.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com