โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => and ( articles.extra_date BETWEEN '2021-11-01 00:00:00' and '2021-11-30 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2022-11-01 00:00:00' and '2022-11-30 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2023-11-01 00:00:00' and '2023-11-30 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2024-11-01 00:00:00' and '2024-11-30 23:59:59' ) [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 1 ) 1

PUBLIC TRAINING

ปฏิทินประจำเดือน พฤศจิกายน

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 10 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
11 พ.ย. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 4 พ.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 พ.ย. 2564

หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 15 พ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 พ.ย. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ รุ่นที่ 7 (อบรม 16 พ.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ย. 2564

หลักสูตร Business Continuity Plan ( BCP) (การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) (อบรม 17 พ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ย. 2564

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 10 (อบรม 18 พ.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ย. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 19 (อบรม 19 พ.ย..64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2564

หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (อบรม 23 พ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ย. 2564

หลักสูตร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 10 (อบรม 24 พ.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ย. 2564

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค AEC (อบรม 25 พ.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2564

หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ DISC (อบรม 30 พ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com