โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => and ( articles.extra_date BETWEEN '2021-12-01 00:00:00' and '2021-12-30 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2022-12-01 00:00:00' and '2022-12-30 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2023-12-01 00:00:00' and '2023-12-30 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2024-12-01 00:00:00' and '2024-12-30 23:59:59' ) [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 1 ) 1

PUBLIC TRAINING

ปฏิทินประจำเดือน ธันวาคม

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 6 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
09 ธ.ค. 2564

หลักสูตร ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 12 (อบรม 9 ธ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
10 ธ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ รุ่นที่ 15 (อบรม 10 ธ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
14 ธ.ค. 2564

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill (อบรม 14 ธ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ธ.ค. 2564

หลักสูตร การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 9 (อบรม 16 ธ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
17 ธ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง รุ่นที่ 7 (อบรม17 ธ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2564

หลักสูตร OKRS กับการพัฒนาองค์กรและการทำงานให้สำเร็จ (อบรม 21 ธ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com