โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => and ( articles.extra_date BETWEEN '2021-06-01 00:00:00' and '2021-06-30 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2022-06-01 00:00:00' and '2022-06-30 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2023-06-01 00:00:00' and '2023-06-30 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2024-06-01 00:00:00' and '2024-06-30 23:59:59' ) [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

PUBLIC TRAINING

ปฏิทินประจำเดือน มิถุนายน

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 33 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
01 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 1 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
02 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Professional Call Center ( 2 มิ.ย. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ (อบรม 2 มิ.ย.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 มิ.ย. 2564

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 4 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 8 มิ.ย. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2564

หลักสูตร ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 10 (อบรม 8 มิ.ย 64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2564

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 8 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Proactive Thinking (อบรม 9 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 มิ.ย. 2564

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 10 มิ.ย64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ (อบรม 11 มิ.ย..64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ รุ่นที่ 13 (อบรม 14 มิ.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
14 มิ.ย. 2564

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 14 มิ.ย.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com