โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 16 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 183 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
18 ม.ค. 2564

Online Training การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 18 ม.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ม.ค. 2564

Online Training เทคนิคการขายยุค 4.0 (อบรม 18 ม.ค.64)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ม.ค. 2564

Online Training นักบริการมืออาชีพ (อบรม 18 ม.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ม.ค. 2564

Online Training เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (อบรม 19 ม.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
19 ม.ค. 2564

Online Training Mindset Change to success (อบรม 19 ม.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ม.ค. 2564

Online Training คิดไทย พูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 19 ม.ค.64)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ม.ค. 2564

Online Training Effective Communication Skills (อบรม 20 ม.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ม.ค. 2564

Online Training การบริหาร Competency อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3 (อบรม 20 ม.ค 64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
20 ม.ค. 2564

Online Training Super Leadership (อบรม 20 ม.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ม.ค. 2564

Online Training เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 20 ม.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ม.ค. 2564

Online Training ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 21 ม.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ม.ค. 2564

Online Training การจัดทำ Job Description V.4 บนพื้นฐาน KPI & Competency (อบรม 20 ม.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com