อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => บทความ [page] => 3 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 3 [data_length] => 12 [total_page] => 21 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 247 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
07 ก.พ. 2563

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (7 ก.พ.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.พ. 2563

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 7 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.พ. 2563

หลักสูตร การจัดทำ Job ของหน่วยงาน และ Job ของตำแหน่งงาน ในการบริหารงาน HR (อบรม 8 ก.พ.63)

อาจารย์ ธนุเดช ธานี 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2563

หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน (อบรม 11 ก.พ. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2563

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (อบรม 11 ก.พ. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2563

หลักสูตร รุ่น 6 ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency Management for HRM & HRD) (อบรม 11 ก.พ. 2562)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 11 ก.พ. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2563

หลักสูตร Coaching for the Best Performance (อบรม 12 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสำเร็จ (12 ก.พ. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.พ. 2563

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ก.พ. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.พ. 2563

หลักสูตร Modern Business Management (การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ) (อบรม 13 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.พ. 2563

หลักสูตร รุ่น 14 เทคนิคการบริหารงาน HRD ด้วย Training Road Map (อบรม 13 ก.พ. 2562)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com