โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 3 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 3 [data_length] => 12 [total_page] => 18 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 213 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
10 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 10 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ค. 2564

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 11 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ค. 2564

หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร (อบรม 11 พ.ค.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ค. 2564

หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม (PC, PA, BA) (อบรม 11 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (อบรม 12 พ.ค.64)

อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2564

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม13 พ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2564

หลักสูตร การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษ (อบรม 13 พ.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2564

หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 13 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2564

หลักสูตร ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 14 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2564

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 14 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2564

หลักสูตร Business Continuity Plan ( BCP) (การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) (อบรม 14 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร การตลาดยุค 4G (อบรม 17 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com