โปรโมชั่นสุดพิเศษ
Array ( [route] => บทความ [page] => 3 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 3 [data_length] => 12 [total_page] => 30 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 358 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
10 ก.ค. 2563

หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 10 ก.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 มี.ค. 2563

หลักสูตร สุดยอดทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 27 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 มี.ค. 2563

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 27 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 มี.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 27 มี.ค. 63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 มี.ค. 2563

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 30 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 มี.ค. 2563

หลักสูตร ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ (อบรม 30 มี.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 มี.ค. 2563

หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (อบรม 30 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 มี.ค. 2563

หลักสูตร Super Boss (ภาวะผู้นำขั้นสูง) (อบรม 31 - 1 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 8,900 ฿ Download APPLY NOW
31 มี.ค. 2563

หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (อบรม 31 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 มี.ค. 2563

หลักสูตร ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้า (อบรม 31 มี.ค. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 เม.ย. 2563

หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (อบรม 1 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 เม.ย. 2563

หลักสูตร Effective Managerial Skills (อบรม 2 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com