โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 4 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 4 [data_length] => 12 [total_page] => 18 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 36 - 48 จากทั้งหมด 213 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร การพัฒนา Mindset ที่ถูกต้องด้วยพลังแห่งความคิด (อบรม 17 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ รุ่นที่ 5 (อบรม 17 พ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 17 พ.ค.64)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill (อบรม 17 พ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร Sales for Non Sales (อบรม 17 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ค. 2564

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 8 (อบรม 18 พ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ค. 2564

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 18 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ค. 2564

หลักสูตร วิถีใหม่กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร (อบรม 19 พ.ค.64)

อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 4,000 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ค. 2564

หลักสูตร ทักษะการสังเกตพฤติกรรมความต้องการลูกค้า (อบรม 19 พ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 19 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ค. 2564

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 20 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ค. 2564

หลักสูตร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 8 (อบรม 21 พ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com