อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => บทความ [page] => 4 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 4 [data_length] => 12 [total_page] => 11 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 36 - 48 จากทั้งหมด 123 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
21 ต.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 21 ต.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ต.ค. 2563

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 21 ต.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ต.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ (อบรม 21 ต.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ต.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 22 ต.ค.63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 ต.ค. 2563

หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 22 ต.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2563

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 26 ต.ค. 63)

อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2563

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์ พิชิตใจลูกค้า ....ให้อยู่หมัด (อบรม 26 ต.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2563

หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 26 ต.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2563

หลักสูตร คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง (อบรม 26 ต.ค. 63)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 ต.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ (อบรม 28 ต.ค. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ต.ค. 2563

หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 29 ต.ค. 63)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ต.ค. 2563

หลักสูตร Professional Sales Engineer (Sales Engineer มืออาชีพ) (อบรม 29 ต.ค.63)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com