อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 19 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 228 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
07 ก.ค. 2563

หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย (อบรม 7 ก.ค. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.ค. 2563

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 7 ก.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 8 ก.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ค. 2563

หลักสูตร Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) อบรม 8 ก.ค. 63

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ค. 2563

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน (อบรม 8 ก.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management) อบรม 9 ก.ค. 63

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ค. 2563

หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 9 ก.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ค. 2563

หลักสูตร...การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (อบรม 10 ก.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ค. 2563

หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 10 ก.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate Development) อบรม 13 ก.ค. 63

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.ค. 2563

หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 13 ก.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.ค. 2563

หลักสูตร ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 13 ก.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com