โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 13 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 146 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
26 พ.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 26 พ.ย.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 25 ธ.ค.63

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 1 ธ.ค. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ธ.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 1 ธ.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง (อบรม 2 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 2 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ธ.ค. 2563

หลักสูตร วิถีใหม่กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร (New Normal – Wage Structure Management) (อบรม 3 ธ.ค.63)

 อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ธ.ค. 2563

หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (อบรม 3 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Service Excellence with E.Q (อบรม 4 ธ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ธ.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ (อบรม 4 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ธ.ค. 2563

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน (อบรม 8 ธ.ค.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ธ.ค. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (8 ธ.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com