หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4452 [page] => หลักสูตร [title] => การขายและการตลาด [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร การขายและการตลาด [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4452 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

หลักสูตร การขายและการตลาด

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 40 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 ต.ค. 2565

หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร (อบรม 27 ต.ค. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ก.ค. 2565

หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 29 ก.ค. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ส.ค. 2565

หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างได้ผล (อบรม 1 ส.ค.65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ส.ค. 2565

หลักสูตร ยุทธวิธีการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ยอดขายทะลุเป้า (อบรม 9 ส.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ส.ค. 2565

หลักสูตร การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ  (อบรม 10 ส.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ส.ค. 2565

หลักสูตร การตลาดยุค 4G (อบรม 10 ส.ค.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ส.ค. 2565

หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร (อบรม 11 ส.ค. 65)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ส.ค. 2565

หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 15 ส.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ส.ค. 2565

หลักสูตร พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย (อบรม 18 ส.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ส.ค. 2565

หลักสูตร  Sales Engineer มืออาชีพ (อบรม 22 ส.ค. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ส.ค. 2565

หลักสูตร Solution Selling for B to B (อบรม 26 ส.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ส.ค. 2565

หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 30 ส.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 2,500 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ย. 2565

หลักสูตร ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง เพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 1 ก.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.ย. 2565

หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 5 ก.ย.65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.ย. 2565

หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย (อบรม 6 ก.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ย. 2565

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่... (อบรม 8 ก.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ย. 2565

หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร (อบรม 9 ก.ย. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ย. 2565

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (อบรม 19 ก.ย.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ย. 2565

หลักสูตร Sales for Non Sales (อบรม 20 ก.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ก.ย. 2565

หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (อบรม 27 ก.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ต.ค. 2565

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 3 ต.ค.65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ต.ค. 2565

หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (อบรม 4 ต.ค.65)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ต.ค. 2565

หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (อบรม 6 ต.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ต.ค. 2565

หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 11 ต.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ต.ค. 2565

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (อบรม 12 ต.ค.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ต.ค. 2565

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 21 ต.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 พ.ย. 2565

หลักสูตร สุดยอดทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 8 พ.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ย. 2565

หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีม ขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 11 พ.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 พ.ย. 2565

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 16 พ.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ย. 2565

หลักสูตร เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จ ด้านการขายและการตลาด (อบรม 25 พ.ย. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ย. 2565

หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (อบรม 29 พ.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ย. 2565

หลักสูตร Key Account Management: KAM (อบรม 29 พ.ย. 65)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ธ.ค. 2565

หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ   (อบรม 1 ธ.ค.65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2565

หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายและการเพิ่มยอดขาย (อบรม 2 ธ.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ธ.ค. 2565

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายอย่างที่ปรึกษา (อบรม 9 ธ.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ธ.ค. 2565

หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 13 ธ.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ธ.ค. 2565

หลักสูตร Customer Insight for Sales and Marketing Success (อบรม 29 ธ.ค. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 2,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ธ.ค. 2565

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก (อบรม 26 ธ.ค.65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ธ.ค. 2565

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก (อบรม 29 ธ.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ธ.ค. 2566

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 8 ธ.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com