อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4452 [page] => หลักสูตร [title] => การขายและการตลาด [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร การขายและการตลาด [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4452 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

หลักสูตร การขายและการตลาด

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 43 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
01 ธ.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 1 ธ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ค. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 30 ก.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ส.ค. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (11 ส.ค 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ส.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 11 ส.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ส.ค. 2563

หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (17 ก.พ. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ส.ค. 2563

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก (อบรม 17 ส.ค. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ส.ค. 2563

หลักสูตร เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จ ด้านการขายและการตลาด (24 ส.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ส.ค. 2563

หลักสูตร การตลาดยุค 4G (4 G Marketing) อบรม 25 ส.ค. 63

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ส.ค. 2563

หลักสูตร Customer Focus on Sales (26 ส.ค.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ส.ค. 2563

หลักสูตร...การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (อบรม 27 ส.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 1 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ย. 2563

หลักสูตร Professional Sales Engineer(Sales Engineer มืออาชีพ) (อบรม 2 ก.ย.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ย. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ (อบรม 3 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย (อบรม 8 ก.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสร้างและการรักษาฐานลูกค้า (อบรม 11 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่ (อบรม 11 ก.ย.63)

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.ย. 2563

หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 14 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ย. 2563

หลักสูตร First Step Salesperson (อบรม 15 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.ย. 2563

หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 17 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ก.ย. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (22 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ต.ค. 2563

หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 1 ต.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ต.ค. 2563

หลักสูตร สุดยอดทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 5 ต.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ต.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 8 ต.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ต.ค. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (14 ต.ค 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ต.ค. 2563

หลักสูตร การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย (อบรม 16 ต.ค.63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ต.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 19 ต.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ต.ค. 2563

หลักสูตร Professional Sales Engineer(Sales Engineer มืออาชีพ) (อบรม 29 ต.ค.63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ต.ค. 2563

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก (อบรม 30 ต.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 พ.ย. 2563

หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 3 พ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 พ.ย. 2563

หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (9 พ.ย. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ย. 2563

หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 13 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ย. 2563

หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 17 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2563

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) (อบรม 23 พ.ย 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ย. 2563

หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 25 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 26 พ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2563

หลักสูตร การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ (30 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ธ.ค. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (8 ธ.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก (อบรม 14 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ธ.ค. 2563

หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม (PC, PA, BA) (อบรม 15 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ธ.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้น ตามสถานการณ์ ( อบรม 17 ธ.ค. 63 )

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ธ.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย (อบรม 18 ธ.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 21 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Marketing and Selling Mind (อบรม 28 ธ.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com