อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4452 [page] => หลักสูตร [title] => การขายและการตลาด [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร การขายและการตลาด [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4452 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 7 ) 1

หลักสูตร การขายและการตลาด

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 74 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
20 ม.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 (อบรม 20 ม.ค. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ม.ค. 2563

หลักสูตร Key Account Management: KAM (เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ) (อบรม 21 ม.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ม.ค. 2563

หลักสูตรสัมมนา จุดไฟหัวใจพนักงานขาย (อบรม 24 ม.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ม.ค. 2563

หลักสูตร Professional Sales Coordinator (24 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ม.ค. 2563

หลักสูตร การวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง (29 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ม.ค. 2563

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) (อบรม 29 ม.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.พ. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขาย ให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 3 ก.พ. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.พ. 2563

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 4 ก.พ. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.พ. 2563

หลักสูตรอบรม ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 4 ก.พ.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2563

หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 5 ก.พ.62)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2563

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (อบรม 11 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 11 ก.พ. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.พ. 2563

หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (17 ก.พ. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.พ. 2563

หลักสูตร พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย (อบรม 19 ก.พ.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.พ. 2563

หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ (20 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.พ. 2563

หลักสูตร เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จ ด้านการขายและการตลาด (24 ก.พ. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.พ. 2563

หลักสูตร การตลาดยุค 4G (25 ก.พ. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ก.พ. 2563

หลักสูตร Customer Focus on Sales (26 ก.พ. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ก.พ. 2563

หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management) (อบรม 27 ก.พ.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 ก.พ. 2563

หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (อบรม 27 ก.พ.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 มี.ค. 2563

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) (อบรม 3 มี.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มี.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ (อบรม 4 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 มี.ค. 2563

หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย (อบรม 6 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 มี.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 9 มี.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 มี.ค. 2563

หลักสูตร First Step Salesperson (อบรม 9 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 มี.ค. 2563

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 10 มี.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มี.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management: KAM) (อบรม 11 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 มี.ค. 2563

หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายและการเพิ่มยอดขาย (อบรม 13 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 มี.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่ (อบรม 14 มี.ค.63)

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 มี.ค. 2563

หลักสูตร การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ (18 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 มี.ค. 2563

หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย  (19 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 มี.ค. 2563

หลักสูตร ทักษะการจัดการข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรอง เพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ ( อบรม 20 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 มี.ค. 2563

หลักสูตร Sales Planning (การวางแผนการขายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย) อบรม 23 มี.ค. 63

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 มี.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้โดนใจขั้นสูง (24 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 มี.ค. 2563

หลักสูตร สุดยอดทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 27 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 เม.ย. 2563

หลักสูตร การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า (อบรม 3 เม.ย. 63)

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 เม.ย. 2563

หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 3 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 เม.ย. 2563

หลักสูตร พลิกวิธีคิด...พิชิตยอดขาย (อบรม 9 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 เม.ย. 2563

หลักสูตร การขายยุค 4.0 (อบรม 16 เม.ย. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 เม.ย. 2563

หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 20 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 เม.ย. 2563

หลัดสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและ การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 21 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 เม.ย. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่... (อบรม 21 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 เม.ย. 2563

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) (อบรม 23 เม.ย. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 เม.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย (อบรม 28 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2563

หลักสูตร Solution Selling for B to B (อบรม 29 เม.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 เม.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย (อบรม 30 เม.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ค. 2563

หลัดสูตร Professional Selling Skills (อบรม 4 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 พ.ค. 2563

หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 5 พ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม พ.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 พ.ค. 2563

หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม (PC, PA, BA) (อบรม 12 พ.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2563

หลักสูตร พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...ง่ายกว่าที่คิด (อบรม 13 พ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2563

หลักสูตร First Step Salesperson (อบรม 13 พ.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ค. 2563

หลักสูตร การตลาดยุค 4G (4 G Marketing) อบรม 18 พ.ค. 63

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายและศิลปะการขายเชิงรุก (อบรม 18 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้น ตามสถานการณ์ ( อบรม 21 พ.ค. 63 )

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ค. 2563

หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (อบรม 25 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้โดนใจ ขั้นสูง (อบรม 26 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารงานขายให้ได้ผล (อบรม 29 พ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 มิ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้น ตามสถานการณ์ (อบรม 4 มิ.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 มิ.ย. 2563

หลักสูตร นักขายสไตล์ B to B ที่ลูกค้าต้องถามหา (อบรม 9 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 มิ.ย. 2563

หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (อบรม 9 มิ.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Sales Planning & Sales Forecast Analysis (อบรม 11 มิ.ย. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 11 มิ.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Solution Selling for B to B (อบรม 15 มิ.ย.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 16 มิ.ย.62)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Customer Insight for Sales and Marketing Success (อบรม 16 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 มิ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการขาย แบบการตลาดในเชิงรุกยุค 4.0 (อบรม 17 มิ.ย.63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 มิ.ย. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 18 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Marketing and Selling Mind (อบรม 23 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Sales Planning (การวางแผนการขายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย) อบรม 29 มิ.ย. 63

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 มิ.ย. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่... (อบรม 30 มิ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 มิ.ย. 2563

หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 30 มิ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้น ตามสถานการณ์ ( อบรม 1 ก.ค. 63 )

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ค. 2563

หลักสูตร การตลาดยุค 4G (3 ก.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com