อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 1 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 7 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 77 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
12 ธ.ค. 2562

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (12 ธ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ธ.ค. 2562

หลักสูตร Can Do Attitude!!!! (อบรม 12 ธ.ค. 62)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ธ.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Problem Solving and Decision Making (อบรม 13 ธ.ค. 62)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ธ.ค. 2562

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผน และควบคุมการผลิต (อบรม 13 ธ.ค. 62)

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ธ.ค. 2562

หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (16 ธ.ค. 62)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ธ.ค. 2562

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (18 ธ.ค. 62)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ธ.ค. 2562

หลักสูตรอบรม ศิลปะการเขียนและการตอบคำถาม ในสื่อออนไลน์

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ธ.ค. 2562

หลักสูตร คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง (อบรม 19 ธ.ค. 62)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ธ.ค. 2562

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 19 ธ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ธ.ค. 2562

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 ธ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ธ.ค. 2562

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 20 ธ.ค. 62)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2562

หลักสูตรอบรม 5Q for High Effective Work

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com