โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 1 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 6 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 65 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
17 ก.พ. 2564

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 17 ก.พ. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มี.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 4 มี.ค.64)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2564

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 5 มี.ค.64)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 มี.ค. 2564

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 9 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 มี.ค. 2564

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 9 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 มี.ค. 2564

หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการจับใจความนักอ่านสู่ความเป็นเลิศนักเขียนที่เกิดผล (อบรม 10 มี.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 มี.ค. 2564

หลักสูตร Professional Time Management (อบรม 10 มี.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 มี.ค. 2564

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 12 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 มี.ค. 2564

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (17 มี.ค.64)

อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 มี.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 22 มี.ค.64)

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 มี.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Effective OJT ให้สอดคล้องกับ ISO (อบรม 22 มี.ค.64)

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 มี.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (อบรม 23 มี.ค.64)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com