โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

ที่ปรึกษาการคัดเลือกและสัมภาณ์พนักงาน

ที่ปรึกษาคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน

ในยุคปัจจุบันการคัดเลือกพนักงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรล้วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลายองค์กรต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ได้พนักงานไม่ตรงตามคุณสมบัติ พฤติกรรมของพนักงานไม่ดี พนักงานลาออกบ่อย ดังนั้น.....วิธีการหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพคือ “การคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency & Behavior” ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นพบพนักงานที่ ใช่”  และสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรต้องการได้

บริการของเรา


03 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 6247 ครั้ง

Engine by shopup.com