โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

Mini MBA

Mini MBA

 

 ด้วยประสบการณ์ จากหลากหลายธุรกิจของทีมวิทยากร กว่า 15 ปี ได้ส่งผลให้ การจัดหลักสูตร

Mini MBA ของบริษัทฯ ได้สร้างรอยยิ้ม และ ความประทับใจ ให้แก่ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ Supervisors

จนถึง ผู้บริหารระดับสูง (Executives) ..... จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ก็ยังมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง ออกมาอย่างสม่ำเสมอ โดยแบ่งออกเป็น Program ต่าง ๆ

 

 


1.  Quick Program

 • Super Leadership
 • Effective Communication Skills
 • Decision Making and Problem Solving Skills
 • Positive and Creative Thinking
 • Work Smart with Smart Personality

 

 
  


2.  Effective Program

 • Menagerial Skills
 • Services Management Incompetitive World
 • Sales Management in 21st Century
 • Innovative Marketing Management
 • Tactics and Techniques in Negotiations Skils

 

 
 
 


3.  Powerfull Program

 • Future Management Visionary Skills
 • Corporate Palnning and Strategy Map
 • Full Power with Budget Planning, Management
  Monitoring and Control
 • Business Presentation Skills

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


24 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 5829 ครั้ง

Engine by shopup.com