โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

ตำแหน่ง: พนักงานขาย หลักสูตร การเจรจาต่อรองการขาย

วิทยากรให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นกับปัญหาที่เจอมากๆ โดยใช้ประสบการณ์จริงๆมาถ่ายทอดทำให้เข้าใจได้ง่ายและตรงจุด รวมถึงบรรยากาสที่สนุก อาจารย์น่ารักเป็นกันเอง


24 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 4205 ครั้ง

Engine by shopup.com