โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

ตัวอย่างลูกค้า

REFERENCE CUSTOMERS 

Automobile Business
TOYOTA Motors

Honda Automobile
Tripetch ISUZU Sales
Siam Nissan
Chevrolet Sales
Volvo Cars
Mazda Sales
Suzuki Motor

Banking Business
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย คอร์ปอเรชั่น

Insurance Business
วิริยะประกันภัย

ไทยประกันชีวิต
LMG Insurance
Manulife Insurance
ACE Insurance
Aetna Health Insurance
AEGON Direct & Affinity Marketing Services

Hospital business
โรงพยาบาลพญาไท

โรงพยาบาลกรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสินแพทย์
โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สภากาชาดไทย)
โรงพยาบาลในเครือ BDMS
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลบางโพ

Retail Business
Central Pattana

Central Food Retails
CP All
BIG C Supercenter

Others
โรงแรมดุสิตธานี

โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่
DTAC
True Corporation
Thai Ticket Major
Major Cineplex
เซเว่นอีเลเว่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

"หลักสูตร อบรม ยอดนิยม ที่จัดสัมมนากับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง"

หลักสูตร อบรม สัมมนา ด้านการขาย และ การตลาด
    1. อบรม สัมมนา หลักสูตร การขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
    2. อบรม สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการขายยุคใหม่
    3. อบรม สัมมนา หลักสูตร เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุค 5.0
    4. อบรม สัมมนา หลักสูตร Customer Need Analysis  (การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า)
    5. อบรม สัมมนา หลักสูตร
Super Sales

หลักสูตร อบรม สัมมนา ด้านการบริการ

    1. อบรม สัมมนา หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers
    2. อบรม สัมมนา หลักสูตร Effective Communication & Service mind
    3. อบรม สัมมนา หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
    4. อบรม สัมมนา หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ
    5. อบรม สัมมนา หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตร อบรม สัมมนา ด้านพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร

    1. อบรม สัมมนา หลักสูตร 12 กลเม็ดเคล็ดลับที่หัวหน้างานต้องรู้
    2. อบรม สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล
    3. อบรม สัมมนา หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน
    4. อบรม สัมมนา หลักสูตร มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ
    5. อบรม สัมมนา หลักสูตร Power Full Leadership Employee Enganement

หลักสูตร อบรม สัมมนา ด้านความคิด การทำงาน และ ทักษะอื่นๆ 

    1. อบรม สัมมนา หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น
    2. อบรม สัมมนา หลักสูตร Problem Solving and Decision Making
    3. อบรม สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
    4. อบรม สัมมนา หลักสูตร Systemic Thinking
    5. อบรม สัมมนา หลักสูตร Team Building

หลักสูตร อบรม สัมมนา ด้านอุตสาหกรรม โรงงาน บัญชี จัดซื้อ HR

    1. อบรม สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excelสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต
    2. อบรม สัมมนา หลักสูตร หลักสูตรFinance for Non – finance 
    3. อบรม สัมมนา หลักสูตร การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม
    4. อบรม สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ
    5. อบรม สัมมนา หลักสูตร การบริหารจัดการ Work-in-Processในกระบวนการผลิต

 


09 มีนาคม 2567

ผู้ชม 6523 ครั้ง

Engine by shopup.com