โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

ธุรกิจยา

                          5 หลักสูตร กับความสำเร็จของ "ธุรกิจยา"

 

 

 

 

หลักสูตรที่ 1- ทักษะการขายอย่างมีอาชีพ (Professional Selling Skills)

 

 

 

หลักสูตรที่ 2 - เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการขายอย่างได้ผล (Effective Product Presentation Techniques)

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่ 3 - การจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation and Handling Objection Skills)

 

 

 

หลักสูตรที่ 4 – Championship Selling Workshop

 

 

 

หลักสูตรที่ 5 - การคิดเชิงวิเคราะห์ในงานขาย (Analytical Thinking)

 


12 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 6534 ครั้ง

Engine by shopup.com