โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

In - house Training (หน้ารวมหมวดหมู่)

 In - house Training


          บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร
(In - house Training ) ซึ่งทางสถานบันจะดำเนินการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
แต่ละกลุ่ม เฉพาะธุรกิจ ซึ่งท่านจะได้รับหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 

 


27 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 8375 ครั้ง

Engine by shopup.com