โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

Consulting

Welcome to Our Service


ในยุคปัจจุบันการคัดเลือกพนักงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรล้วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลายองค์กรต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ได้พนักงานไม่ตรงตามคุณสมบัติ พฤติกรรมของพนักงานไม่ดี พนักงานลาออกบ่อย ดังนั้น.....วิธีการหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพคือ “การคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency & Behavior” ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นพบพนักงานที่ ใช่”  และสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรต้องการได้

  • เป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์คัดเลือกคนที่ใช่
Read more
 
  • ออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกคนให้ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร
Read more
 
          พัฒนาบุคลากรให้สัมภาษณ์คนเป็น
Read more

         มาร่วมกันสัมภาษณ์คนให้ได้คนเก่งและคนดี

Read more


02 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 1430 ครั้ง

Engine by shopup.com