โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

7 เทคนิคนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจได้อย่างเป็นระบบ

7 เทคนิคนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจ
ได้อย่างเป็นระบบ

    การดำเนินธุรกิจสมัยนี้...ปัญหาเรื่อง ลูกค้าร้องเรียน(Customer Complaint) นั้น ถือเป็นสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรต้องประสบ  เพราะในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ลูกค้ามีความต้องการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีคู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบได้ง่าย 
    วันนี้...เราจึงคัดสรร 7 เทคนิคที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจ
ได้อย่างเป็นระบบมา ฝากทุกคน จะมีเทคนิคอะไรบ้าง มาดูกันเลย !!!  

    1.เรียนรู้พฤติกรรมความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า - อ่านลูกค้าให้ออกว่าพฤติกรรมความต้องการของ             ลูกค้าคืออะไร .... เพื่อที่จะตอบสนองให้ตรงใจ

    2.สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ - เหตุแห่งความไม่พอใจมาจากไหน ? สินค้าไม่มีคุณภาพ พนักงานบริการไม่ดี         ความล่าช้าในงานบริการ หรือ อื่นๆ 

    3.สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าเกิดข้อร้องเรียน - ลูกค้าร้องเรียนเพราะอะไร ? หาเหตุให้เจอเพื่อจัดการให้จบ

    4.ขั้นตอนการวางโครงสร้างระบบเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า - วางโครงสร้างการจัดการข้อร้องเรียนของ         ลูกค้าให้เป็นระบบ

    5.การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อหาเหตุแห่งความไม่พอใจ - วิเคราะห์เหตุแห่งความไม่พอใจ...เพื่อหา                   หนทางในการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

    6.การคัดแยกข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบรุนแรงมากสุด ไปจนถึงข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบรุนแรงน้อยสุด

    7.การมีทัศนคติที่ถูกต้องของผู้รับข้อร้องเรียน - ทัศนคติที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะช่วยให้ผู้รับข้อเรียง             เรียนสามารถรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อยู่หมัด

ขอขอบคุณสาระดีๆ จากหนังสือรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกธร
(Customer Complaint Management)

 


29 กันยายน 2566

ผู้ชม 456 ครั้ง

Engine by shopup.com