หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

ดูหน้า

In-house กฎหมาย โรงงาน อุตสาหกรรม (In-house)

 

หลักสูตรด้านกฎหมาย โรงงาน อุตสาหกรรม

 


        ***อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***

ระดับพนักงาน

 

ระดับหัวหน้างาน

     

หลักสูตร การหาความสูญเปล่าด้านการขนส่ง

 

หลักสูตร 

หลักสูตร การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง

 

 

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

 

 

หลักสูตร 14 QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 14 อย่าง สำหรับการ แก้ไขปรับปรุบปัญหา

 

 

หลักสูตร เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Engineering)

 

 

หลักสูตร ระบบการผลิตแบบลีน – Lean Manufacturing System

 

 

หลักสูตร การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

 

 

หลักสูตร การลดต้นทุน(COST REDUCTIO) ด้วย PAF model)

 

 

หลักสูตร การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว SMED (Single Minute Exchange of Die)

 

 

หลักสูตร “การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม”

 

 
 
 
 

 

 

***พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***


11 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 1215 ครั้ง

Engine by shopup.com