อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4458 [page] => หลักสูตร [title] => หัวหน้างาน-ผู้บริหาร [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4458 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 36 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 ก.ค. 2563

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 27 ก.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ค. 2563

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและให้คำปรึกษา สำหรับหัวหน้างาน (อบรม 30 ก.ค. 63)

อาจารย์อุดมเดช  บูรพ์ภาค 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 ส.ค. 2563

หลักสูตร Modern Business Management (การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ) (อบรม 13 ส.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
14 ส.ค. 2563

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน (อบรม 14 ส.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 ส.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (อบรม 18 ส.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 ส.ค. 2563

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 18 สิงหาคม 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ส.ค. 2563

หลักสูตร Sales Coaching (24 ส.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 ส.ค. 2563

หลักสูตร Excellent Leadership (28 ส.ค 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ย. 2563

หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 1 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ย. 2563

หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ( อบรม 2 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ย. 2563

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 3 ก.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 10 ก.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.ย. 2563

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่) อบรม 16 ก.ย. 63

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.ย. 2563

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน (อบรม 16 ก.ย.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.ย. 2563

หลักสูตร Modern Business Management (การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ) (อบรม 23 ก.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ (อบรม 24 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 ต.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ (อบรม 1 ต.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ต.ค. 2563

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 2 ต.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 ต.ค. 2563

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน (อบรม 5 ต.ค.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 ต.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (อบรม 6 ต.ค.63)

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ต.ค. 2563

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 16 ต.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 ต.ค. 2563

หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 22 ต.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 ต.ค. 2563

หลักสูตร Sales Coaching (28 ต.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 ต.ค. 2563

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่) อบรม 30 ต.ค. 63

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ย. 2563

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่) อบรม 4 พ.ย. 63

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ย. 2563

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน (อบรม 4 พ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 พ.ย. 2563

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 5 พ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 พ.ย. 2563

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 10 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 11 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ย. 2563

หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 17 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (อบรม 24 พ.ย 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 ธ.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ (อบรม 4 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ธ.ค. 2563

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน (อบรม 8 ธ.ค.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2563

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 21 ธ.ค. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 22 ธ.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 ธ.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ (อบรม 25 ธ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com