โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4458 [page] => หลักสูตร [title] => หัวหน้างาน-ผู้บริหาร [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4458 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 40 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
28 เม.ย. 2564

หลักสูตร Senior Management (อบรม 28 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2564

หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 29 เม.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 พ.ค. 2564

หลักสูตร Super Leadership (อบรม 6 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2564

หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 13 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร Sales for Non Sales (อบรม 17 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ค. 2564

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 20 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ค. 2564

หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 21 พ.ค.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ค. 2564

หลักสูตร FIRST STEP SUPERVISOR!!! (อบรม 25 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 25 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 1 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2564

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 8 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 มิ.ย. 2564

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 18 มิ.ย.64)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Smart Work & Smart Health ( อบรม 22 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 มิ.ย. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 23 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 24 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงาน ควบคุมงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 25 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 มิ.ย. 2564

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย (อบรม 30 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.ค. 2564

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 6 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.ค. 2564

หลักสูตร Sales for Non Sales (อบรม 7 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ค. 2564

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 15 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.ค. 2564

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 16 ก.ค.64)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ค. 2564

หลักสูตร การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการสร้างภาวะผู้นำ (อบรม 19 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 21 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 ก.ค. 2564

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้า PC (อบรม 22 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเป็น “สุดยอดหัวหน้าที่ทรงพลัง” (อบรม 23 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 ก.ค. 2564

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 27 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ค. 2564

หลักสูตร หัวหน้ากับการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย และ ไม่มีข้อผิดพลาด (อบรม 30 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 ส.ค. 2564

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 4 ส.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 ส.ค. 2564

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 5 ส.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 ส.ค. 2564

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 10 ส.ค.64)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 ส.ค. 2564

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้า PC (อบรม 13 ส.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ส.ค. 2564

หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 20 ส.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ส.ค. 2564

หลักสูตร การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการสร้างภาวะผู้นำ (อบรม 23 ส.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ย. 2564

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 3 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.ย. 2564

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน (อบรม 17 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.ย. 2564

หลักสูตร Sales for Non Sales (อบรม 21 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ก.ย. 2564

หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (อบรม 22 ก.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ก.ย. 2564

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 29 ก.ย.64)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 พ.ย. 2564

หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 15 พ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2564

หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (อบรม 23 พ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com