หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4458 [page] => หลักสูตร [title] => หัวหน้างาน-ผู้บริหาร [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4458 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 2 ) 1

หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 18 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
02 ส.ค. 2565

หลักสูตร Coaching Communication (อบรม 2 ส.ค. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ส.ค. 2565

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน   (อบรม 4 ส.ค. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ส.ค. 2565

หลักสูตร Power Full Leadership and Employee Engagement (อบรม 15 ส.ค.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ส.ค. 2565

หลักสูตร การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการสร้างภาวะผู้นำ (อบรม 22 ส.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ส.ค. 2565

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้า PC (อบรม 25 ส.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ส.ค. 2565

หลักสูตร  FIRST STEP MANAGER (อบรม 28 ส.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.ย. 2565

หลักสูตร Super Boss for  Gen X and Gen Y (อบรม 12 ก.ย. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.ย. 2565

หลักสูตร Power Full Leadership and Employee Engagement (อบรม 16 ก.ย. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ก.ย. 2565

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน  และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย (อบรม 22 ก.ย. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ก.ย. 2565

หลักสูตร FIRST STEP SUPERVISOR!!!  (อบรม 26 ก.ย. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ย. 2565

หลักสูตร Train the Trainer (อบรม 30 ก.ย.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ต.ค. 2565

หลักสูตร  FIRST STEP MANAGER (อบรม 7 ต.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ต.ค. 2565

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 28 ต.ค. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ต.ค. 2565

หลักสูตร จิตวิทยาการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 31 ต.ค. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 พ.ย. 2565

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 2 พ.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 พ.ย. 2565

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ สำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 9 พ.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 พ.ย. 2565

หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 15 พ.ย. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ธ.ค. 2565

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 15 ธ.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com