โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => หลักสูตร [title] => ความคิดและทักษะอื่นๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 7 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 77 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
22 เม.ย. 2564

หลักสูตร คิดไทย พูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 22 เม.ย.64)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
22 เม.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (อบรม 22 เม.ย.64)

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 เม.ย. 2564

หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สูตร ABC (อบรม 23 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 เม.ย. 2564

หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ (อบรม 27 เม.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 เม.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ (อบรม 30 เม.ย.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 พ.ค. 2564

หลักสูตร Power of Thinking ( อบรม 5 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 6 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 พ.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียดเพื่อความสำเร็จ (อบรม 7 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 พ.ค. 2564

หลักสูตร OKRS กับการพัฒนาองค์กรและการทำงานให้สำเร็จ (อบรม 7 พ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ค. 2564

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 11 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2564

หลักสูตร การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษ (อบรม 13 พ.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2564

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 14 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2564

หลักสูตร Business Continuity Plan ( BCP) (การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) (อบรม 14 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร การพัฒนา Mindset ที่ถูกต้องด้วยพลังแห่งความคิด (อบรม 17 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 17 พ.ค.64)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill (อบรม 17 พ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ค. 2564

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 18 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ค. 2564

หลักสูตร วิถีใหม่กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร (อบรม 19 พ.ค.64)

อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 4,000 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior (อบรม 24 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ค. 2564

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค AEC (อบรม 27 พ.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (อบรม 28 พ.ค.64)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ (อบรม 2 มิ.ย.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 8 มิ.ย. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Proactive Thinking (อบรม 9 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 มิ.ย. 2564

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 10 มิ.ย64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ (อบรม 11 มิ.ย..64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 17 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 มิ.ย. 2564

หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนา ประสิทธิภาพขององค์กร (อบรม 21 มิ.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Project Management (อบรม 21 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Can Do Attitude!!!! (อบรม 21 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 มิ.ย. 2564

หลักสูตร การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 22 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 มิ.ย. 2564

หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 28 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ค. 2564

หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) สู่งานบริการเป็นเลิศ (อบรม 1 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 6 ก.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ค. 2564

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill (อบรม 9 ก.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.ค. 2564

หลักสูตร OKRS กับการพัฒนาองค์กรและการทำงานให้สำเร็จ (อบรม 12 ก.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 ก.ค.64)

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 20 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ค. 2564

หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ (อบรม 20 ก.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ก.ค. 2564

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 27 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ส.ค. 2564

หลักสูตร จุดไฟ....ความคิด พิชิตความจำ (อบรม 2 ส.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ส.ค. 2564

หลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข (อบรม 3 ส.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ส.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์ (EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 6 ส.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ส.ค. 2564

หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนา ประสิทธิภาพขององค์กร (อบรม 9 ส.ค..64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ส.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (อบรม 16 ส.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ส.ค. 2564

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 17 ส.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 ส.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์ (EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 18 ส.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ส.ค. 2564

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 19 ส.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ส.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 24 ส.ค.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ส.ค. 2564

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การอ่านคนอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 25 ส.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ส.ค. 2564

หลักสูตร การเขียนอีเมล (ภาษาไทย) อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 26 ส.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ส.ค. 2564

หลักสูตร การพัฒนา Mindset ที่ถูกต้องด้วยพลังแห่งความคิด (อบรม 27 ส.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ส.ค. 2564

หลักสูตร Power of Thinking (อบรม 31 ส.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ย. 2564

หลักสูตร Business Continuity Plan ( BCP) (การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) (อบรม 1 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ย. 2564

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 2 ก.ย. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข (อบรม 3 ก.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.ย. 2564

หลักสูตร จุดไฟ....ความคิด พิชิตความจำ (อบรม 6 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 10 ก.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.ย. 2564

หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (อบรม 13 ก.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.ย. 2564

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 14 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ย. 2564

หลักสูตร การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 15 ก.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.ย. 2564

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม16 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอมืออาชีพ (อบรม 20 ก.ย.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ย. 2564

หลักสูตร ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ (อบรม 20 ก.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ก.ย. 2564

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การอ่านคนอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 22 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.ย. 2564

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill (อบรม 23 ก.ย.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ย. 2564

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 24 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ก.ย. 2564

หลักสูตร การพัฒนาการตนเองให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความสุข (อบรม 27 ก.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ย. 2564

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 30 ก.ย..64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 ต.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 6 ต.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ต.ค. 2564

หลักสูตร OKRS กับการพัฒนาองค์กรและการทำงานให้สำเร็จ (อบรม 15 ต.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ต.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ (อบรม 18 ต.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ย. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 4 พ.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ย. 2564

หลักสูตร Business Continuity Plan ( BCP) (การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) (อบรม 17 พ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ย. 2564

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค AEC (อบรม 25 พ.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ธ.ค. 2564

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill (อบรม 14 ธ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2564

หลักสูตร OKRS กับการพัฒนาองค์กรและการทำงานให้สำเร็จ (อบรม 21 ธ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com