โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => หลักสูตร [title] => ความคิดและทักษะอื่นๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 5 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 59 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
19 ม.ค. 2564

Online Training Mindset Change to success (อบรม 19 ม.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ม.ค. 2564

Online Training คิดไทย พูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 19 ม.ค.64)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ม.ค. 2564

Online Training Effective Communication Skills (อบรม 20 ม.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ม.ค. 2564

Online Training เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 20 ม.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ม.ค. 2564

Online Training กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 22 ม.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ม.ค. 2564

Online Training ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ (อบรม 22 ม.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.พ. 2564

Online Training อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 2 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.พ. 2564

Online Training การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 3 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.พ. 2564

Online Training Effective Communication Skills (อบรม 4 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2564

Online Training Problem Solving and Decision Making (อบรม 5 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 990 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.พ. 2564

Online Training เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ (อบรม 9 ก.พ.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2564

Online Training Project Management (อบรม 15 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.พ. 2564

Online Training Mindset Change to success (อบรม 17 ก.พ. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 990 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.พ. 2564

Online Training บริหารงานคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (อบรม 18 ก.พ.64)

อาจารย์สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล 1,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.พ. 2564

Online Training การเพิ่มคุณภาพในการทำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็น (อบรม 23 ก.พ.64)

อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.พ. 2564

Online Training เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 25 ก.พ.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มี.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 4 มี.ค.64)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2564

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 9 มี.ค.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 มี.ค. 2564

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 9 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 มี.ค. 2564

หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการจับใจความนักอ่านสู่ความเป็นเลิศนักเขียนที่เกิดผล (อบรม 10 มี.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 มี.ค. 2564

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (17 มี.ค.64)

อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 มี.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ Effective OJT ให้สอดคล้องกับ ISO (อบรม 22 มี.ค.64)

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 มี.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (23 มี.ค.64)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
23 มี.ค. 2564

หลักสูตร การเขียนอีเมล (ภาษาไทย) อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 23 มี.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 มี.ค. 2564

หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) สู่งานบริการเป็นเลิศ (อบรม 24 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 มี.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารความเครียดและบริหารจัดการอารมณ์(EQ)เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 31 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 เม.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 5 เม.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 เม.ย. 2564

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 7 เม.ย. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 เม.ย. 2564

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 12 เม.ย.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 เม.ย. 2564

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 12 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 เม.ย. 2564

หลักสูตร Can Do Attitude!!!! (อบรม 16 เม.ย. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 เม.ย. 2564

หลักสูตร Power of Thinking (20 เม.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 เม.ย. 2564

หลักสูตร Project Management (อบรม 21 เม.ย..64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 เม.ย. 2564

หลักสูตร คิดไทย พูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 22 เม.ย.64)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
23 เม.ย. 2564

หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สูตร ABC (อบรม 23 เม.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 เม.ย. 2564

หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์..เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจให้ประทับใจ (อบรม 28 เม.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ค. 2564

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง (อบรม 4 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อและ การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (อบรม 5 พ.ค.64)

อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 พ.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียดเพื่อความสำเร็จ (อบรม 7 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2564

หลักสูตร การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษ (อบรม 13 พ.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2564

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 14 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ค. 2564

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค AEC (อบรม 27 พ.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 8 มิ.ย. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Proactive Thinking (อบรม 9 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 มิ.ย. 2564

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 10 มิ.ย64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ (อบรม 11 มิ.ย..64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 มิ.ย. 2564

หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนา ประสิทธิภาพขององค์กร (อบรม 21 มิ.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ค. 2564

หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) สู่งานบริการเป็นเลิศ (อบรม 1 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 6 ก.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ค. 2564

หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ (อบรม 20 ก.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ส.ค. 2564

หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนา ประสิทธิภาพขององค์กร (อบรม 9 ส.ค..64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ส.ค. 2564

หลักสูตร การเขียนอีเมล (ภาษาไทย) อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 26 ส.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 10 ก.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ย. 2564

หลักสูตร ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ (อบรม 20 ก.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ต.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 6 ต.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ต.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ (อบรม 18 ต.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ย. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 4 พ.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ย. 2564

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค AEC (อบรม 25 พ.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com