อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => หลักสูตร [title] => ความคิดและทักษะอื่นๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 41 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 ต.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 27 ต.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ต.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 30 ต.ค.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 พ.ย. 2563

หลักสูตร Power of Communication (อบรม 2 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์ (EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 4 พ.ย.63)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ย. 2563

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 4 พ.ย.63)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 4 พ.ย.63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 พ.ย. 2563

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง (อบรม 11 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 พ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุก (อบรม 9 พ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 พ.ย. 2563

หลักสูตร Power of Thinking (อบรม 10 พ.ย. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 พ.ย. 2563

หลักสูตร การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ย. 2563

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 11 พ.ย.63)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ย. 2563

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 11 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ย. 2563

หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 11 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 พ.ย. 2563

หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (อบรม 12 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 พ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 16 พ.ย.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ย. 2563

หลักสูตร วิถีใหม่กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร (New Normal – Wage Structure Management) (อบรม 17 พ.ย.63)

 อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ย. 2563

หลักสูตร สร้างพลัง สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (Smart Health) (อบรม 18 พ.ย.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management) (อบรม 19 พ.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2563

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ย.63)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 20 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2563

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 26 พ.ย. 2563)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 27 พ.ย.63)

 อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง   4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 30 พ.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 1 ธ.ค. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ธ.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 41 ธ.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง (อบรม 2 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 2 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 15 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 15 ธ.ค. 63)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ( 16 ธ.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Excel intermediate level (อบรม 22 ธ.ค.63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์ (EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 24 ธ.ค.63)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 24 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ธ.ค. 2563

หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 29 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ธ.ค. 2563

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 30 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Can Do Attitude!!!! (อบรม 30 ธ.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ม.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 13 ม.ค. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ม.ค. 2564

หลักสูตร คิดไทย พูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 19 ม.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ม.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 20 ม.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ม.ค. 2564

หลักสูตร Planning & Organizing (อบรม 22 ม.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2564

หลักสูตร Project Management (อบรม 12 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com