อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => หลักสูตร [title] => ความคิดและทักษะอื่นๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 7 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 74 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
15 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 15 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 ก.ค. 2563

หลักสูตร Project Management (อบรม 27 ก.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง (อบรม 2 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.ค. 2563

หลักสูตร Finance for Non-Finance (อบรม 18 ส.ค.63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 ก.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 27 ก.ค. 63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 ส.ค. 2563

หลักสูตร Project Management (อบรม 14 ส.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ส.ค. 2563

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจผ่าน MS-Power BI Desktop” ( 15 ส.ค.63)

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ส.ค. 2563

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 17 ส.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ส.ค. 2563

หลักสูตร Professional Sales Coordinator

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ส.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหา ด้วยผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา (อบรม 18 ส.ค.63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ส.ค. 2563

หลักสูตร Power of Communication (อบรม 18 ส.ค. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ส.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 19 ส.ค.63)

อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 ส.ค. 2563

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร (อบรม 19 ส.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ส.ค. 2563

หลักสูตร การจัดเก็บและบริหารเอกสารให้ค้นหาง่ายในยุคดิจิทัล (อบรม 19 ส.ค.63)

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ส.ค. 2563

หลักสูตร การวางแผนการเงินสำหรับพนักงาน (อบรม 20 ส.ค. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ส.ค. 2563

หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ (อบรม 20 ส.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ส.ค. 2563

หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 21ส.ค. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ส.ค. 2563

หลักสูตร HR for Non HR (เทคนิคการบริหารและ พัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่) (อบรม 22 ส.ค.63)

อาจารย์ ธนุเดช ธานี 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 ส.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 25 ส.ค. 63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 ส.ค. 2563

หลักสูตร การแก้ปัญหาการตัดสินใจและ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (อบรม 27 ส.ค. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ส.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 28 ส.ค.63)

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการสอนงานด้วยหลักการโค้ชชิ่ง (Coaching Skill) อบรม 2 ก.ย. 63

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและ จัดทำรายงานการประชุม (อบรม 3 ก.ย.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ย. 2563

หลักสูตร Power of Thinking (อบรม 3 ก.ย.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.ย. 2563

หลักสูตร Modern Communication and Coordination Development (อบรม 4 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.ย. 2563

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 4 ก.ย.63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.ย. 2563

หลักสูตร Project Management (อบรม 5 ก.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (อบรม 7 ก.ย.63)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.ย. 2563

หลักสูตร คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง (อบรม 7 ก.ย.63)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (10 ก.ย.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ย. 2563

หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 11 ก.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ย. 2563

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 11 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสำเร็จ (อบรม 14 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ย. 2563

หลักสูตร Professional Time Management (อบรม 15 ก.ย.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ย. 2563

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 15 ก.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.ย. 2563

หลักสูตร Analytical Skill for Logical Thinking (อบรม 18 ก.ย.63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ย. 2563

หลักสูตร Planning & Organizing (อบรม 25 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 ก.ย. 2563

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ( 28 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ก.ย. 2563

หลักสูตร Professional Time Management (อบรม 29 ก.ย.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ก.ย. 2563

หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ (อบรม 29 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 29 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ย. 2563

หลักสูตร การวางแผนการเงินสำหรับพนักงาน (อบรม 30 ก.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ย. 2563

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 30 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ต.ค. 2563

หลักสูตร การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 6 ต.ค. 62)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 ต.ค. 2563

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 9 ต.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ต.ค. 2563

หลักสูตร “การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทาบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop” (10 ต.ค.63)

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ต.ค. 2563

หลักสูตร การวางแผนการเงินสำหรับพนักงาน (อบรม 15 ต.ค. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ต.ค. 2563

หลักสูตร Planning & Organizing (อบรม 15 ต.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ต.ค. 2563

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 20 ต.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ต.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management) อบรม 20 ต.ค. 63

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ต.ค. 2563

หลักสูตร Power of Thinking (อบรม 21 ต.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ต.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 21 ต.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ต.ค. 2563

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 21 ต.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ต.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 22 ต.ค.63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2563

หลักสูตร คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง (อบรม 26 ต.ค. 63)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 พ.ย. 2563

หลักสูตร Power of Communication (อบรม 2 พ.ย. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 4 พ.ย.63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 พ.ย. 2563

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 9 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 พ.ย. 2563

หลักสูตร Power of Thinking (อบรม 10 พ.ย. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 พ.ย. 2563

หลักสูตร การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ย. 2563

หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 11 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 พ.ย. 2563

หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (อบรม 12 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 20 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 30 พ.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ธ.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 41 ธ.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง (อบรม 2 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 2 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ( 16 ธ.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Excel intermediate level (อบรม 22 ธ.ค.63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 24 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 29 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ธ.ค. 2563

หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน (อบรม 29 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ธ.ค. 2563

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 30 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Can Do Attitude!!!! (อบรม 30 ธ.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com