โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

ไขรหัส 7 ขั้นตอน สู่การสร้างยอดขายสุดปัง

ไขรหัส 7 ขั้นตอน
สู่การสร้างยอดขายสุดปัง

หลักการและเหตุผล

         การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

        หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้ การนำกลยุทธ์ "7 ขั้นตอนการขายไปใช้ เพื่อจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์นี้ผสมผสานหลักการทางวิชาการและเทคนิคการขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ ขั้นตอน และเทคนิคด้านการขายพร้อมลูกล่อลูกชนกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

Module 1 : บทบาทหน้าที่ และทักษะสำคัญสู่การสร้างกระบวนการขายที่ดีช

1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ

2. ทักษะสำคัญที่พนักงานขายมืออาชีพจำเป็นต้องมี

3. วิเคราะห์......ปัญหาด้านการขายสาเหตุมาจากคุณหรือสินค้า ?

4. กิจกรรม Workshop : วิเคราะห์ปัญหา.... เหตุที่ทำให้ขายไม่ได้

5. กระบวนการการขายอย่างเป็นระบบ – สร้างกระบวนการให้นักขาย ขายได้อย่างเป็นระบบ

  • ก่อนการขาย
  • ขณะขาย
  • หลังการขาย

Module 2 : ไขรหัส 7 ขั้นตอน สู่การสร้างยอดขายสุดปัง

6. กุญแจดอกที่ 1 การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง

7. กุญแจดอกที่ 2 การเปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อม ก่อนการขาย

8. กุญแจดอกที่ 3 การวิเคราะห์โอกาสการขาย และการสร้างโอกาสในการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทำไมต้องวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร

9. กุญแจดอกที่ 4 การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง

10. กุญแจดอกที่ 5 การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง - จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ

11. กุญแจดอกที่ 6 การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า

12. กุญแจดอกที่ 7 การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order

13. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

14. การทบทวนการขาย – ขายได้ หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไม่พลาดอีก

15. สรุป คำถามและคำตอบ 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151

  ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
  ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


01 เมษายน 2567

ผู้ชม 5114 ครั้ง

Engine by shopup.com