โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร กลยุทธ์การแสวงหาและบริหารลูกค้าใหม่

 

กลยุทธ์การแสวงหา

และบริหารจัดการลูกค้าป้ายแดง

“HOW TO GET AND MANAGE NEW CUSTOMER”

 

“Wanted Dead or Alive

ประกาศจับ...ลูกค้าหน้าใหม่

 

 

 

PRINCIPLES

          เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรก็ต้องมีลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อให้ยอดขายของทีมงานขายเพิ่มขึ้น พนักงานขายเองก็จำเป็นต้องค้นหาและสร้างลูกค้าใหม่ให้เกิดขึ้นมากที่สุดและในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความตื่นตัวให้กับตัวเองไปพร้อมๆ กันด้วยซึ่งอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ มิใช่พนักงานขายไม่อยากสร้างหรือหาลูกค้าใหม่...แต่มักจะไม่รู้วิธีการหาและติดต่อลูกค้าใหม่ได้อย่างไรต่างหาก รับรองหลักสูตรนี้มีคำตอบอย่างแน่นอน!!!!

 


OBJECTIVES

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแหล่งลูกค้าใหม่
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิคการนัดหมายอย่างได้ผล
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบหลักการบริหารลูกค้าใหม่

 

AREAS OF STUDY

Module I    ลูกค้าของคุณอยู่หนใด?
     1. ประเภทของลูกค้า
     2. กิจกรรม : ลูกค้า(ใหม่) มาจากไหน
     3. ลักษณะสำคัญของลูกค้าใหม่
     4. ข้อควรจำในการหาลูกค้าใหม่
     5. ** เพิ่มเติมพิเศษ** เทคนิคการหาลูกค้าใหม่...ง่ายกว่าที่คิด
Module II  นัดหมายอย่างมีชัย
     6. ขั้นตอนการขาย
         - ก่อน
         - ขณะ
         - หลัง
     7. ขั้นตอนการนัดหมายให้ได้ผล
     8. วิธีขจัดอุปสรรคในการนัดหมาย
     9. การวางแผนเพื่อเข้าพบลูกค้า
Module III  บริหารลูกค้าด้วยใจ
     10. เทคนิคการบริหารและสร้างสัมพันธ์ลูกค้า
     11. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาลูกค้าใหม่
Module IIII  เน้นพิเศษ...ช่องทางการหาลูกค้าใหม่หลายหลายรูปแบบ
      12. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


11 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 931 ครั้ง

Engine by shopup.com