โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ

หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ

(Psychological Problem Solving)

 

PRINCIPLES
          บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน และ ในการทำงาน ....... แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านงานบริการ .....การตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องสูง ในทางตรงข้ามหากการตัดสินใจไร้ระบบ และ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้ รวมถึงก่อปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง จึงเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง
           หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในงานบริการอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ ภายในเวลาที่รวดเร็ว  รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนในงานบริการ ......อย่างเกิดประสิทธิผล
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

AREAS OF STUDY

Module 1 สร้าง Mindset การแก้ปัญหาอย่างถึงแก่น
    1. สร้าง Mindset ใหม่!!!!! เรื่องการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ
    2. กรณีตัวอย่าง ปัญหาและการตัดสินใจในงานบริการ.....ที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ
     3. การวิเคราะห์เหตุการณ์ และ สถานการณ์อย่างเร่งด่วน !!!
         - การวิเคราะห์เหตุการณ์
         - การวิเคราะห์คู่กรณี
     4. ขั้นตอน และ วิธีการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ อย่างทันท่วงทีฃ
         - สร้างสรรค์ทางเลือก ใน “DNA ของสมอง
         - การคัดสรรทางเลือก ที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า และ องค์กร
     5. กิจกรรม: การวิเคราะห์เหตุการณ์ และ สถานการณ์

Module 2 การแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ
     6. รูปแบบ และ วิธีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
     7. เทคนิค ปฎิภาณ ไหวพริบในการแก้ปัญหา อย่างถึงลูกถึงคน
     8. จิตวิทยาการโน้มน้าวในภาวะฉุกเฉิน
     9. เทคนิค การแก้ปัญหาในกรณี ไม่จบปัญหา
          - คู่กรณี ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม
          - กรณีเกิดผลกระทบกับองค์กร
     10. Role Play: ฝึกปฏิบัติ การลงมือแก้ปัญหา สถานการณ์ 1
     11. Role Play: ฝึกปฏิบัติ การลงมือแก้ปัญหา สถานการณ์ 2
     12. Role Play: ฝึกปฏิบัติ การลงมือแก้ปัญหา สถานการณ์ 3
     13. Role Play: ฝึกปฏิบัติ การลงมือแก้ปัญหา สถานการณ์ 4
     14. สรุปคำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


07 มีนาคม 2567

ผู้ชม 154 ครั้ง

Engine by shopup.com