โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

เทคนิคการบริหารค่าตอบแทน พนักงานขาย

เทคนิคการบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย

    

หลักการและเหตุผล

          พนักงานขาย คือ หัวใจของการสร้างยอดขาย แต่ปัญหาที่พบกันเป็นประจำ... ได้แก่ จะจ่ายผลตอบแทนอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดให้องค์กร และพนักงานขายจะได้มีกำลังใจผลักดันตนเองให้ได้นักขายมือทอง และโดยเฉพาะการจ่ายค่าคอมมิชชั่น หากจ่ายมากไป พนักงานขายรวย บริษัทไม่ทำกำไร แต่จ่ายน้อยไป พนักงานขายก็จะไม่เกิดแรงจูงใจในการขายทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้..จะหมดไป ด้วยหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการบริหารผลตอบแทนให้แก่พนักงานขาย
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 บทบาทหน้าที่ของพนักงานขาย

 • บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของพนักงานขาย
 • สิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานขายทำงานสนุก
 • กิจกรรม ค้นหาแรงบันดาลใจให้พนักงานขายมีแรงฮึด

Module 2 โครงสร้างรายได้พนักงาน

 • รายได้ และค่าใช้จ่ายของพนักงานขาย ...มาจากไหน
 • การตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัด ในงานขาย
 • กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจของฝ่ายขาย
 • กิจกรรม ทำอย่างไรจึงทำงานคุ้มค่า ผลงานคุ้มเงิน

Module 3 ผลประโยชน์อย่างไร ทำให้พนักงานขาย ฮึกเหิม

 • เครื่องมือการสร้างแรงจูงใจที่ได้ผล
 • เป็นตัวเงิน หรือ  ไม่เป็นตัวเงิน
 • ได้ประจำ / เป็นครั้งคราว
 • ปัจจัยในการเลือก Commission และ Intensive
 • กิจกรรม การจัดทำโครงสร้างผลตอบแทน

Module 4 เลือกกระตุ้น เลือกตอบแทน พัฒนาต่อเนื่อง

 • การกระตุ้นพนักงานขายโดยไม่ใช้ผลตอบแทน
 • กระบวนการพัฒนาโครงสร้างผลตอบแทน
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย
 • ข้อควรระวังในการจัดทำผลตอบแทนพนักงานขาย

สรุปคำถาม และคำตอบ

 หมายเหตุ: หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ


07 มีนาคม 2567

ผู้ชม 169 ครั้ง

Engine by shopup.com