โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

อบรมหลักสูตร เข้าใจ Customer Journey เพื่อทำการตลาดในยุค 5G (Customer Journey / 5G Marketing)

เข้าใจ Customer Journey เพื่อทำการตลาดในยุค  5G
(Customer Journey  / 5G Marketing)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นอาวุธเพื่อชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านั้น จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง แต่ความจริงแล้วในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ และที่สำคัญสามารถสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้บริโภค หรือสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้...การตลาดแบบนี้ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 5G”

นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้นยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังนิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งการตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปัจจุบัน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ Customer Journey เพื่อประยุกต์การตลาดให้เหมาะสม

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดและเข้าใจการตลาด และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะ กับสภาพตลาดและการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได้

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการอบรม

Module 1 การบริหาร Brand และ การสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิตอล (5G)

1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการตลาดในยุค 5G

2. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดในยุค 5G

3. กิจกรรม Workshop : เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้ายุค 5G

4. เรียนรู้ 5 ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Customer Journey : Buying Decision Model )

  • ความสำคัญของแต่ละขั้นตอน
  • วิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านทุกจุด Touch Point

5. การบริหาร Brand ในยุค 5G

Module 2 บริหารแบรนด์อย่าง ผู้นำ และ ผู้ตาม

6. กลยุทธ์ของ ผู้นำ ที่ต้องทำ

7. กลยุทธ์ของ ผู้ตาม ที่ต้องลงมือปฏิบัติ

8. ตัวอย่าง ...แบรนด์ผู้นำ และ ผู้ตาม บนโลกธุรกิจ

Module 3 การตลาดสำหรับ Mass Market และ Premium Market

9. การบริหาร Brand ของสินค้าที่เป็น Mass Market

10. การบริหาร Brand ของสินค้าที่เป็น Premium Market

Module 4 เข้าใจ Customer Journey  เพื่อสื่อสารในเชิงการตลาดอย่างได้บน

11. เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายนอกองค์กร

12. เทคนิคในการสื่อสารกับ ลูกค้าภายในองค์กร

13. กิจกรรม Workshop เทคนิคการสื่อสารในเชิงการตลาด

14. สรุปคำถามและคำตอบ

 หมายเหตุ หัวข้อที่การอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 


18 มีนาคม 2567

ผู้ชม 148 ครั้ง

Engine by shopup.com