โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย อย่างมืออาชีพ  
การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

01 มีนาคม 2567

ผู้ชม 438 ผู้ชม

ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
อย่างมืออาชีพ
 

 

หลักการและเหตุผล

          การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การระดมสมองทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการขายสู่การปิดการขาย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 : เตรียมพร้อม...เรียนรู้ขั้นตอนการขายสู่การปิดการขาย       
 
1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ
  2. วิเคราะห์ และ เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้
  3. ขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ สร้างให้นักขาย ปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ พร้อมยกตัวอย่างคำพูด ท่าทางประกอบ
(ทุกขั้นตอน จะเน้นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบัติ)
      • การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง
      • การเปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อมระหว่างพนักงานกับลูกค้า ก่อนการขาย
      • การวิเคราะห์โอกาสการขาย และการสร้างโอกาสในการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทำไมต้องวิเคราะห์          วิเคราะห์อย่างไร
      • การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง
      • การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง – จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ

Module 2 : เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
  4. 
การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า
  5. การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
  6. การหาสัญญาณ การซื้อ
      • คำพูด
      • บุคลิกลักษณะ
  7. เทคนิคการปิดการขาย
      • วิธี และ กลยุทธ์ การปิดการขาย
      • เทคนิคเพิ่มเติมการปิดการขายอย่างแยบยล จนลูกค้าไม่รู้ตัว
  8. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น
  9. ข้อควรปฏิบัติในขณะขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า (สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อให้เป็นนักขายมือ                 อาชีพที่ลูกค้าเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น)
  10. เทคนิคการผูกใจลูกค้าที่ซื้อสินค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ
  11. การทบทวนการขาย – ขายได้ หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไม่พลาดอีก
  12. สรุป คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2

  ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
  ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 

 

Engine by shopup.com