โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 20 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 231 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
11 ม.ค. 2567

หลักสูตร First Step Manager (อบรม 11 ม.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ม.ค. 2567

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 16 ม.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ม.ค. 2567

หลักสูตร Super Leadership (อบรม 17 ม.ค 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ม.ค. 2567

Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ม.ค. 2567

“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean Purchasing & Procurement) (อบรม 19 ม.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ม.ค. 2567

เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 23 ม.ค. 67)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ม.ค. 2567

หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานขาย ด้วย Competency & Behavior… (อบรม 24 ม.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ม.ค. 2567

การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (อบรม 24 ม.ค. 2567)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 5,500 ฿ Download APPLY NOW
25 ม.ค. 2567

จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (อบรม 25 ม.ค. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ม.ค. 2567

Customer Complaint Management ในระบดับหัวหน้างาน

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ม.ค. 2567

หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างได้ผล (อบรม 29 ก.พ. 2567)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ม.ค. 2567

หลักสูตร จุดไฟ..หัวใจพนักงานขาย (อบรม 26 ม.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com