โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 1 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => https://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 5 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 51 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
18 ม.ค. 2567

Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ม.ค. 2567

เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 23 ม.ค. 67)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ม.ค. 2567

การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (อบรม 24 ม.ค. 2567)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 5,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ม.ค. 2567

Innovation Thinking to Success (อบรม 26 ม.ค. 67)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ม.ค. 2567

การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 30 ม.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ม.ค. 2567

การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Engagement Team )

ดร.พลกฤต  โสลาพากุล 0 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.พ. 2567

หลักสูตรการแก้ปัญหา Problem Solving /Problem Solving and Decision Making (อบรม 2 ก.พ. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.พ. 2567

หลักสูตร Planning & Organizing (อบรม 19 ก.พ. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.พ. 2567

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 23 ก.พ. 67)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.พ. 2567

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 23 ก.พ. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.พ. 2567

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต (อบรม 23 ก.พ. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 มี.ค. 2567

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (อบรม 14 มี.ค. 67)

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com