โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4458 [page] => หลักสูตร [title] => หัวหน้างาน-ผู้บริหาร [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => https://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4458 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 5 ) 1

หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 52 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
11 ม.ค. 2567

หลักสูตร First Step Manager (อบรม 11 ม.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ม.ค. 2567

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 16 ม.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ม.ค. 2567

หลักสูตร Super Leadership (อบรม 17 ม.ค 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ม.ค. 2567

Customer Complaint Management ในระบดับหัวหน้างาน

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2567

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 5 ก.พ. 2567)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.พ. 2567

Project Management (อบรม 9 ก.พ. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2567

การพัฒนาความสามารถในการบริหารระดับผู้จัดการด้วย 4 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 12 ก.พ.67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.พ. 2567

สร้างคน สร้างผลงาน ด้วยทักษะภาวะผู้นำ (Future People Management) “สุดยอดเทคนิคการบริหารคน” (อบรม 13 ก.พ. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.พ. 2567

หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 14 ก.พ. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.พ. 2567

Sales Management (อบรม 21 ก.พ. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 มี.ค. 2567

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 1 มี.ค. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 มี.ค. 2567

หลักสูตร Coaching Communication (อบรม 6 มี.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 มี.ค. 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 7 มี.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 มี.ค. 2567

หลักสูตร จิตวิทยาการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 7 มี.ค. 67)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 มี.ค. 2567

หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 12 มี.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 มี.ค. 2567

หลักสูตร Train the Trainer Program (อบรม 18 มี.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
19 มี.ค. 2567

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 19 มี.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 มี.ค. 2567

สุดยอดการพัฒนาทักษะหัวหน้างานขั้นสูง (อบรม 19 มี.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 มี.ค. 2567

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 19 มี.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 มี.ค. 2567

เทคนิคการบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย (อบรม 22 มี.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 เม.ย. 2567

Business Model Canvas โมเดลธุรกิจ...พิชิตเป้าหมาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 เม.ย. 2567

หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู (Supervisors/ Managers: A Role Model)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 เม.ย. 2567

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 12 เม.ย. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 เม.ย. 2567

การจัดทำระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (SUCCESSION PLAN MANAGEMENT SYSTEM)

อาจารย์ ธนุเดช ธานี 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 เม.ย. 2567

สุดยอดการพัฒนาทักษะหัวหน้างานขั้นสูง (อบรม 24 เม.ย. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 เม.ย. 2567

หลักสูตร Project Management (อบรม 24 เม.ย. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 เม.ย. 2567

หลักสูตร Train the Trainer Program (อบรม 25 เม.ย. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2567

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 29 เม.ย. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 พ.ค. 2567

หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 10 พ.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 พ.ค. 2567

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Smart Leadership) (อบรม 10 พ.ค.67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2567

หลักสูตรการบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 13 พ.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2567

เทคนิคการบริหารค่าตอบแทนพนักงานขาย (อบรม 17 พ.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2567

การพัฒนาความสามารถในการบริหารระดับผู้จัดการด้วย 4 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 17 พ.ค.67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ค. 2567

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 22 พ.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ค. 2567

หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 23 พ.ค. 2567)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ค. 2567

Supervisor Leadership สุดยอดหัวหน้ากับภาวะผู้นำที่องค์กรต้องการ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2567

FIRST STEP SUPERVISOR!!! “รวบรวมสุดยอดเทคนิคการบริหารลูกน้อง...ที่หัวหน้ามือใหม่ต้องการ” (อบรม 28 พ.ค.67)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มิ.ย. 2567

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 4 มิ.ย. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2567

Business Model Canvas โมเดลธุรกิจ...พิชิตเป้าหมาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 มิ.ย. 2567

Professional Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 19 มิ.ย. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 มิ.ย. 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 19 มิ.ย. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 มิ.ย. 2567

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Smart Leadership) (อบรม 21 มิ.ย.67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 มิ.ย. 2567

หลักสูตร Train the Trainer Program (อบรม 25 มิ.ย. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
26 มิ.ย. 2567

สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย (อบรม 26 มิ.ย. 67)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 มิ.ย. 2567

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 27 มิ.ย. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ค. 2567

หลักสูตรการบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 3 ก.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ค. 2567

หลักสูตร First Step Manager (อบรม 11 ก.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ค. 2567

หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 11 ก.ค. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.ค. 2567

สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี (อบรม 12 ก.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.ค. 2567

หลักสูตรหัวหน้างาน Super Leadership (อบรม 17 ก.ค.67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ค. 2567

สุดยอดการพัฒนาทักษะหัวหน้างานขั้นสูง (อบรม 24 ก.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ก.ค. 2567

หลักสูตร Team for work improvement (การสร้างทีมเพื่อการปรับปรุงงาน)

ดร.พลกฤต  โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com