โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4458 [page] => หลักสูตร [title] => หัวหน้างาน-ผู้บริหาร [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => https://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4458 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 29 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
21 มิ.ย. 2567

หลักสูตรอบรม Professional Training Officer and Train the Trainer (การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ Trainer มืออาชีพ)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ค. 2567

Supervisor Leadership สุดยอดหัวหน้ากับภาวะผู้นำที่องค์กรต้องการ (อบรม 29 พ.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ค. 2567

FIRST STEP SUPERVISOR (หัวหน้างานมือใหม่)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มิ.ย. 2567

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 4 มิ.ย. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2567

Business Model Canvas โมเดลธุรกิจ...พิชิตเป้าหมาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 มิ.ย. 2567

Professional Sales Supervisor & Area Manager (อบรม 19 มิ.ย. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 มิ.ย. 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 19 มิ.ย. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 มิ.ย. 2567

หลักสูตรการบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 20 มิ.ย. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,900 ฿ Download APPLY NOW
21 มิ.ย. 2567

อบรม หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะหัวหน้างานขั้นสูง (อบรม 21 มิ.ย. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 มิ.ย. 2567

สร้างคน สร้างผลงาน ด้วยทักษะภาวะผู้นำ (Future People Management) “สุดยอดเทคนิคการบริหารคน” (อบรม 21 มิ.ย. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 มิ.ย. 2567

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Smart Leadership) (อบรม 21 มิ.ย.67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 มิ.ย. 2567

หลักสูตร วางแผนกำลังการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ( Capacity Planning for Industry)(อบรม 24 มิ.ย.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,000 ฿ Download APPLY NOW
25 มิ.ย. 2567

หลักสูตร Train the Trainer Program (อบรม 25 มิ.ย. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
26 มิ.ย. 2567

สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย (อบรม 26 มิ.ย. 67)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 มิ.ย. 2567

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 27 มิ.ย. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 มิ.ย. 2567

หลักสูตร ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (SUCCESSION PLAN MANAGEMENT SYSTEM) (อบรม 28 มิ.ย.67)

อาจารย์ ธนุเดช ธานี 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ค. 2567

หลักสูตรการบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 3 ก.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ค. 2567

หลักสูตร First Step Manager (อบรม 11 ก.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ค. 2567

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย (อบรม 11 ก.ค. 67)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ค. 2567

สุดยอดการพัฒนาทักษะหัวหน้างานขั้นสูง (อบรม 24 ก.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ค. 2567

หลักสูตร Train the Trainer Program (อบรม 25 ก.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ก.ค. 2567

หลักสูตร Team for work improvement (การสร้างทีมเพื่อการปรับปรุงงาน)

ดร.พลกฤต  โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ก.ค. 2567

หลักสูตร สัมมนา การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (อบรม 26 ก.ค.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ส.ค. 2567

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 1 ส.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ส.ค. 2567

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ด้วย Growth Mindset เพื่อสรรค์สร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ส.ค. 2567

หลักสูตร Coaching Communication (อบรม 6 ส.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ส.ค. 2567

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Smart Leadership) (อบรม 9 ส.ค.67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ส.ค. 2567

หลักสูตร Logical Thinking to Success for Supervisor/Manager

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ส.ค. 2567

หลักสูตรอบรม Professional Training Officer and Train the Trainer (การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ Trainer มืออาชีพ)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com