โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

In -house หน้า หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (HR)

 

หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล

(Human Resource)

  

../../../sites/10485/files/u/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94.jpg หลักสูตร การจัดทำ SMART JD

 

 หลักสูตร IDP to Drive the Company Goals

 หลักสูตร HR for Non HR 

 

 หลักสูตร การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี

 หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

 

 หลักสูตร การออกแบบระบบบริหารผลงาน

 หลักสูตร การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR

 

 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

 

 หลักสูตร กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน

 หลักสูตร Training Road Map-Competency

 

 หลักสูตร การทำรายงาน HR

 หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency

 

 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง

หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน HR และงานบริหาร

 

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

 

 หลักสูตร การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ

 หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

 

 หลักสูตร HR for Non HR Manager

หลักสูตร OKRS กับการพัฒนาองค์กรและการทำงานให้สำเร็จ

   

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill

   

 


04 เมษายน 2567

ผู้ชม 11304 ครั้ง

Engine by shopup.com