โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

In -house หน้า หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (HR)

หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล

(Human Resource)

 

***อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***

 

 

../../../sites/10485/files/u/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94.jpg หลักสูตร การจัดทำ SMART JD

 

 หลักสูตร IDP to Drive the Company Goals

 หลักสูตร HR for Non HR 

 

 หลักสูตร การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี

 หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

 

 หลักสูตร การออกแบบระบบบริหารผลงาน

 หลักสูตร การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR

 

 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

 

 หลักสูตร กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน

 หลักสูตร Training Road Map-Competency

 

 หลักสูตร การทำรายงาน HR

 หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency

 

 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง

หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน HR และงานบริหาร

 

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

 

 หลักสูตร การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ

 หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

 

 หลักสูตร HR for Non HR Manager

หลักสูตร OKRS กับการพัฒนาองค์กรและการทำงานให้สำเร็จ

   

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill

   

*** พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***  

 

 

ในยุคปัจจุบันการคัดเลือกพนักงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรล้วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหลายองค์กรต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ได้พนักงานไม่ตรงตามคุณสมบัติ พฤติกรรมของพนักงานไม่ดี พนักงานลาออกบ่อย ดังนั้น.....วิธีการหนึ่งในการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพคือ “การคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency & Behavior” ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นพบพนักงานที่ ใช่”  และสามารถที่จะตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรต้องการได้

หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้า ฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานได้มีแนวทางในการคัดเลือกพนักงานให้ได้ตรงใจที่ต้องการ และได้พนักงานมีประสิทธิภาพสูง  จากการคัดเลือกอย่างชาญฉลาด โดยใช้หลัก Competency  &  Behavior......... เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และสามารถทำประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้


03 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 10930 ครั้ง

Engine by shopup.com