โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4457 [page] => หลักสูตร [title] => บริการ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => https://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร บริการ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4457 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

หลักสูตร บริการ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 34 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
05 ก.พ. 2567

หลักสูตร Service Excellence with E.Q (อบรม 5 ก.พ. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.พ. 2567

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 8 ก.พ. 2567)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.พ. 2567

หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 9 ก.พ. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.พ. 2567

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 13 ก.พ. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.พ. 2567

เทคนิคการนำเสนอเพื่อการบริการ สำหรับพนักงาน officer (อบรม 15 ก.พ.67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.พ. 2567

หลักสูตร ยกระดับการบริการของพนักงาน (อบรม 16 ก.พ. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 มี.ค. 2567

สุดยอดพนักงาน Call Center ขั้น Advance (อบรม 7 มี.ค. 67 )

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มี.ค. 2567

หลักสูตร Service Excellence with E.Q (อบรม 11 มี.ค. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 มี.ค. 2567

Customer Complaint Management (อบรม 13 มี.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 มี.ค. 2567

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 14 มี.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 มี.ค. 2567

Customer Engagement (อบรม 14 มี.ค.67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 มี.ค. 2567

หลักสูตร ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 18 มี.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 มี.ค. 2567

พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Excellent Service Behavior) (อบรม 26 มี.ค.67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 มี.ค. 2567

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 28 มี.ค. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 เม.ย. 2567

หลักสูตร Professional Customer Service  (อบรม 9 เม.ย. 67)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 เม.ย. 2567

หลักสูตรยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 17 เม.ย. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 เม.ย. 2567

Customer Engagement (อบรม 22 เม.ย.67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 พ.ค. 2567

หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 7 พ.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2567

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 14 พ.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2567

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 14 พ.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2567

หลักสูตร ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 17 พ.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 มิ.ย. 2567

หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 5 มิ.ย. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2567

หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (อบรม 11 มิ.ย. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 มิ.ย. 2567

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 12 มิ.ย. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 มิ.ย. 2567

ศิลปะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 14 มิ.ย. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 มิ.ย. 2567

Service beyond Expectation (อบรม 20 มิ.ย. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 มิ.ย. 2567

How to Deal with Difficult Customers (อบรม 24 มิ.ย.67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 0 ฿ Download APPLY NOW
28 มิ.ย. 2567

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 28 มิ.ย. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ค. 2567

หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (อบรม 1 ก.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ค. 2567

หลักสูตร Super Service Excellence (อบรม 1 ก.ค. 2567)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ค. 2567

การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 8 ก.ค. 67)

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ค. 2567

จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ (Psychological Problem Solving) (อบรม 9 ก.ค.67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ค. 2567

หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ (อบรม 19 ก.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.ค. 2567

หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (อบรม 23 ก.ค. 2567)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com