โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => หลักสูตร [title] => ความคิดและทักษะอื่นๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => https://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 33 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
05 มิ.ย. 2567

การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่แบบมืออาชีพ (อบรม 6 มิ.ย.67)

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 มิ.ย. 2567

หลักสูตร Mindset Change เปลี่ยนมุมมอง สร้างพลัง เพื่อความสำเร็จ (อบรม 10 มิ.ย. 67)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2567

หลักสูตรอบรม ทักษะเลขานุการและธุรการมืออาชีพ ในยุค 4.0 (อบรม 11 มิ.ย. 67)

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2567

Can Do Attitude !!!! “เชื่อ”..ว่าทำได้ .. เพื่อความสำเร็จ (อบรม 11 มิ.ย. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 มิ.ย. 2567

หลักสูตร สุดยอด…..เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER (อบรม 12 มิ.ย.67)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 มิ.ย. 2567

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 13 มิ.ย. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 มิ.ย. 2567

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 13 มิ.ย. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 มิ.ย. 2567

Design Thinking พลิกวิธีคิด...พิชิตปัญหา (อบรม 19 มิ.ย.67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 มิ.ย. 2567

หลักสูตร Growth Mindset for Professionals (อบรม 20 มิ.ย. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 มิ.ย. 2567

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 25 มิ.ย. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ค. 2567

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร (Teamwork Excellence)(อบรม 2 ก.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.ค. 2567

หลักสูตร Planning & Organizing (อบรม 5 ก.ค. 2567)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ค. 2567

หลักสูตร Proactive Thinking (อบรม 9 ก.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ค. 2567

หลักสูตร “การวิเคราะห์ตามหลักทำไม (Why -Why Analysis)” (อบรม 10 ก.ค.67)

อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.ค. 2567

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 10 ก.ค. 2567)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.ค. 2567

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 12 ก.ค. 67)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.ค. 2567

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 16 ก.ค. 67)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.ค. 2567

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Time Management & Work Planning)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ค. 2567

หลักสูตร การบริหารจัดการคลังสินค้า (อบรม 24 ก.ค. 67)

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ค. 2567

การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (อบรม 24 ก.ค. 2567)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ค. 2567

หลักสูตร Customer Need Analysis (อบรม 25 ก.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ก.ค. 2567

หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) สู่งานบริการเป็นเลิศ (อบรม 7 ก.ค. 67)

3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ค. 2567

หลักสูตรอบรม เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 30 ก.ค. 67)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ก.ค. 2567

หลักสูตรการเขียนอีเมลภาษาไทยเพื่อธุรกิจ (อบรม 31 ก.ค. 67)

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ส.ค. 2567

หลักสูตรการแก้ปัญหา Problem Solving /Problem Solving and Decision Making (อบรม 2 ส.ค. 2567)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ส.ค. 2567

หลักสูตรอบรม Problem Solving and Decision Making (อบรม 5 ส.ค. 67)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ส.ค. 2567

หลักสูตร สุดยอดเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพสมัยใหม่(เจ้าหน้าที่ธุรการ,Admin,ประสานงาน)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ส.ค. 2567

การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (อบรม 9 ส.ค. 67)

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ส.ค. 2567

หลักสูตร “การวิเคราะห์ตามหลักทำไม (Why -Why Analysis)” (อบรม 19 ส.ค.67)

อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ส.ค. 2567

การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (อบรม 23 ส.ค. 2567)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 7,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ส.ค. 2567

เปลี่ยนความคิด... “ พิชิตโรคซึมเศร้า !!! ”

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ส.ค. 2567

การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Engagement Team )

ดร.พลกฤต  โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ย. 2567

หลักสูตร เปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD Professional

อาจารย์ธรุเดช ธานี 4,300 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com