หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4457 [page] => หลักสูตร [title] => บริการ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร บริการ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4457 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 2 ) 1

หลักสูตร บริการ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 17 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
04 พ.ย. 2564

หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (อบรม 7 ม.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ย. 2564

หลักสูตร Service Excellence with E.Q (อบรม 25 พ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2564

หลักสูตร นักบริการ..รอบทิศทาง (อบรม 26 พ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2564

หลักสูตร Key Account Management (อบรม 30 พ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ธ.ค. 2564

หลักสูตร นักบริการ..รอบทิศทาง (อบรม 7 ธ.ค. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2564

หลักสูตร Professional Call Center ( อบรม 21 ธ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ธ.ค. 2564

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 23 ธ.ค. 64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ธ.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของ ลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 28 ธ.ค. 64 )

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ธ.ค. 2564

หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 30 ธ.ค. 64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ม.ค. 2565

หลักสูตร Super Service Excellence (อบรม 5 ม.ค.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ม.ค. 2565

หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (อบรม 6 ม.ค. 65)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 ม.ค. 2565

หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (อบรม 6 ม.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 ม.ค. 2565

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 10 ม.ค. 65)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ม.ค. 2565

หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ (อบรม 11 ม.ค. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ม.ค. 2565

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ  (อบรม 17 ม.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ม.ค. 2565

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM (อบรม 21 ม.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ม.ค. 2565

หลักสูตร นักบริการ 360 องศา (อบรม 24 ม.ค. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com