โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4457 [page] => หลักสูตร [title] => บริการ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร บริการ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4457 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

หลักสูตร บริการ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 31 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
21 เม.ย. 2564

หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 21 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 เม.ย. 2564

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 26 เม.ย.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 เม.ย. 2564

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์และออนไลน์ (อบรม 30 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 พ.ค. 2564

หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 6 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 พ.ค. 2564

หลักสูตร Customer Need Analysis (อบรม 6 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 พ.ค. 2564

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 10 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ค. 2564

หลักสูตร PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม (PC, PA, BA) (อบรม 11 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (อบรม 12 พ.ค.64)

อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2564

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม13 พ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2564

หลักสูตร ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 14 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ค. 2564

หลักสูตร ทักษะการสังเกตพฤติกรรมความต้องการลูกค้า (อบรม 19 พ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ค. 2564

หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 27 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Professional Call Center ( 2 มิ.ย. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มิ.ย. 2564

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 4 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 มิ.ย. 2564

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 14 มิ.ย.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 มิ.ย. 2564

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 16 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 มิ.ย. 2564

หลักสูตร ศิลปะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 18 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Service beyond Expectation (อบรม 24 มิ.ย.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ค. 2564

หลักสูตร Customer Need Analysis (อบรม 2 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ค. 2564

หลักสูตร ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 8 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.ค. 2564

หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด (อบรม 12 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.ค. 2564

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 14 ก.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.ค. 2564

หลักสูตร ศิลปะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 16 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ก.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในงานบริการ (อบรม 22 ก.ค.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ก.ค. 2564

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 29 ก.ค. 64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ส.ค. 2564

หลักสูตร ศิลปะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 20 ส.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ย. 2564

หลักสูตร Customer Need Analysis (อบรม 2 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ย. 2564

หลักสูตร นักบริการ..รอบทิศทาง (อบรม 8 ก.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.ย. 2564

หลักสูตร ศิลปะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 17 ก.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.ย. 2564

หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 21 ก.ย.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ก.ย. 2564

หลักสูตร Key Account Management (อบรม 28 ก.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com