อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4457 [page] => หลักสูตร [title] => บริการ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร บริการ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4457 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 5 ) 1

หลักสูตร บริการ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 58 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
21 ม.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (21 ม.ค. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ม.ค. 2563

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (22 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ม.ค. 2563

หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) 22 ม.ค. 63

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 ม.ค. 2563

หลักสูตร นักบริการ 360 องศา (27 ม.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ม.ค. 2563

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (28 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ม.ค. 2563

หลักสูตร...ยกระดับการบริการขั้นสูง (30 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ม.ค. 2563

หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (30 ม.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2563

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารงานบริการ (อบรม 5 ก.พ. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.พ. 2563

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 7 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.พ. 2563

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ก.พ. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.พ. 2563

หลักสูตร Professional Call Center (14 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 0 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.พ. 2563

หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) อบรม 17 ก.พ. 63

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.พ. 2563

หลักสูตร นักบริการ..รอบทิศทาง (อบรม 17 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.พ. 2563

หลักสูตร Service Excellence with E.Q (อบรม 18 ก.พ.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.พ. 2563

หลักสูตร Customer Complaint Management (อบรม 20 ก.พ.62)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.พ. 2563

หลักสูตร ยกระดับการบริการของพนักงาน ( อบรม 21 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ก.พ. 2563

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพยุค 4.0 (อบรม 28 ก.พ.62)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 มี.ค. 2563

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 6 มี.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 มี.ค. 2563

หลักสูตร Service beyond Expectation (อบรม 13 มี.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 มี.ค. 2563

หลักสูตร Service Excellence with E.Q (16 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 มี.ค. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (16 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 มี.ค. 2563

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (19 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 มี.ค. 2563

หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ ( อบรม 20 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 มี.ค. 2563

หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 25 มี.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 มี.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM (อบรม 25 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 มี.ค. 2563

หลักสูตร Key Account Management: KAM (อบรม 27 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 มี.ค. 2563

หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (อบรม 30 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 มี.ค. 2563

หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (อบรม 31 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 เม.ย. 2563

หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (อบรม 1 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 เม.ย. 2563

หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (อบรม 7 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 เม.ย. 2563

หลักสูตร Professional Customer Service (อบรม 7 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 เม.ย. 2563

หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ (อบรม 8 เม.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 เม.ย. 2563

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 10 เม.ย. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 เม.ย. 2563

หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 22 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 เม.ย. 2563

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาในงานบริการอย่างมีลูกล่อลูกชน (อบรม 24 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 เม.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 27 เม.ย. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 พ.ค. 2563

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 7 พ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 พ.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2563

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 14 พ.ค. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 พ.ค. 2563

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 15 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ค. 2563

หลักสูตร Key Account Management (อบรม 20 พ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ค. 2563

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารงานบริการ (อบรม 21 พ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า (อบรม 22 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ค. 2563

หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers (อบรม 27 พ.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2563

หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 28 พ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2563

หลักสูตร Service Excellence with EQ (อบรม 28 พ.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 4 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 มิ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (อบรม 5 มิ.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 มิ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 5 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 มิ.ย. 2563

หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers (อบรม 12 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 มิ.ย. 2563

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 15 มิ.ย.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 มิ.ย. 2563

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 17 มิ.ย.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 มิ.ย. 2563

หลักสูตร ศิลปะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 19 มิ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 มิ.ย. 2563

หลักสูตร Service beyond Expectation (อบรม 25 มิ.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.ค. 2563

หลักสูตร Professional Call Center ( 1 ก.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM ( 1 ก.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 2 ก.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ค. 2563

หลักสูตร พนักงานขาย…หัวใจบริการ (อบรม 3 ก.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com