หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4457 [page] => หลักสูตร [title] => บริการ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร บริการ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4457 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 2 ) 1

หลักสูตร บริการ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 17 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 ก.ค. 2565

หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (อบรม 27 ก.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ส.ค. 2565

หลักสูตร Customer Complaint Management (อบรม 5 ส.ค.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ส.ค. 2565

หลักสูตร ศิลปะการให้บริการทางโทรศัพท์ (อบรม 19 ส.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 2,500 ฿ Download APPLY NOW
24 ส.ค. 2565

หลักสูตร Professional Call Center (อบรม 24 ส.ค.65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.ย. 2565

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 20 ก.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ต.ค. 2565

หลักสูตร Service Excellence with E.Q (อบรม 5 ต.ค.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ต.ค. 2565

หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ (อบรม 10 ต.ค. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ต.ค. 2565

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM (อบรม 19 ต.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2565

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM (อบรม 26 ต.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2565

หลักสูตร Service Excellence with E.Q (อบรม 23 พ.ย. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ย. 2565

หลักสูตร นักบริการ 360 องศา (อบรม 24 พ.ย. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ย. 2565

หลักสูตร ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 25 พ.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2565

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 30 พ.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ธ.ค. 2565

หลักสูตร ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 22 ธ.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ธ.ค. 2565

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ   (อบรม 27 ธ.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ธ.ค. 2565

หลักสูตร Professional Customer Service  (อบรม 28 ธ.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 2,500 ฿ Download APPLY NOW
30 ธ.ค. 2565

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (อบรม 30 ธ.ค. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com