โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 5066 [page] => หลักสูตร [title] => โรงงาน-ผลิต-คลังสินค้า-จัดซื้อ-logistic-มาตรฐาน-iso [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => https://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร โรงงาน ผลิต คลังสินค้า จัดซื้อ Logistic มาตรฐาน ISO [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 5066 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

หลักสูตร โรงงาน ผลิต คลังสินค้า จัดซื้อ Logistic มาตรฐาน ISO

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 38 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 มิ.ย. 2567

หลักสูตร กลยุทธ์และแนวทางจัดการความเสี่ยง ในการจัดซื้อและซัพพลาย (Strategies and Guidelines for Managing Risks in Purchasing and Supply)

อ.รมณีย์ กองแก้ว 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2567

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (PLANNED MAINTENANCE) (อบรม 28 พ.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,000 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ค. 2567

หลักสูตร การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตได้อย่างรวดเร็ว Quick Changeover or Single Minute Exchange of Die (SMED)(อบรม 29 พ.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ค. 2567

หลักสูตร เครื่องมือ 14 ประการในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (อบรม 30 พ.ค.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 พ.ค. 2567

หลักสูตร การบริหารปฏิบัติงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation Operation Management)(อบรม 31 พ.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 มิ.ย. 2567

การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) (อบรม 1 มิ.ย.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2567

หลักสูตร การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Procurement) (อบรม 11 มิ.ย. 67)

อ.รมณีย์ กองแก้ว 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 มิ.ย. 2567

หลักสูตร การวางผังและการจัดการสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 17 มิ.ย.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 มิ.ย. 2567

หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Management) (อบรม 19 มิ.ย. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 มิ.ย. 2567

หลักสูตร การใช้ MICROSOFT EXCEL ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (อบรม 20 มิ.ย .67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 มิ.ย. 2567

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 22 มิ.ย. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 มิ.ย. 2567

หลักสูตร เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Material Requirements Planning)(อบรม 25 มิ.ย. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 มิ.ย. 2567

หลักสูตร Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า (อบรม 28 มิ.ย.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 มิ.ย. 2567

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance / Condition-Based Maintenance)

อาจารย์นันทชัย อินทรอักษร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ค. 2567

หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (Purchasing & Supplier Management) (อบรม 2 ก.ค.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.ค. 2567

หลักสูตร การผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System: TPS) (อบรม 3 ก.ค.67)

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.ค. 2567

หลักสูตร Lean Six Sigma & Lean Management (อบรม 4 ก.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ค. 2567

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (PLANNED MAINTENANCE) (อบรม 11 ก.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,000 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ค. 2567

หลักสูตร การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Procurement) (อบรม 11 ก.ค. 67)

อ.รมณีย์ กองแก้ว 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.ค. 2567

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างประสิทธิภาพ (อบรม 12 ก.ค.67)

อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.ค. 2567

หลักสูตร หลักการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เป็นเลิศ (Production Potential in the best practice) (อบรม 18 ก.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ค. 2567

หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Management) (อบรม 19 ก.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ค. 2567

หลักสูตร การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen for Continuous Improvement)(อบรม 19 ก.ค. 67)

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ค. 2567

หลักสูตร “การวางแผนการผลิตและควบคุมกำลังการผลิตสำหรับงานอุตสาหกรรม” (Capacity and Production Planning for Industry) (อบรม 19 ก.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.ค. 2567

หลักสูตร กลยุทธ์และแนวทางจัดการความเสี่ยง ในการจัดซื้อและซัพพลาย (Strategies and Guidelines for Managing Risks in Purchasing and Supply)

อ.รมณีย์ กองแก้ว 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.ค. 2567

“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean Purchasing & Procurement) (อบรม 24 ก.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ค. 2567

หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) (อบรม 25 ก.ค.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ค. 2567

การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation and Distribution Management) (อบรม 30 ก.ค.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ก.ค. 2567

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO (ISO Documents and Records Control)(อบรม 31 ก.ค. 67)

อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ส.ค. 2567

หลักสูตร “การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ” (Transportation and Distribution Management) (อบรม 12 ส.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ส.ค. 2567

หลักสูตรการเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว SMED (Single Minute Exchange of Die) (อบรม 20 ส.ค.67)

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง 3,000 ฿ Download APPLY NOW
22 ส.ค. 2567

14 QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 14 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา (14 Quality control Tool for problem solving) (อบรม 22 ส.ค.67)

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ส.ค. 2567

วิถีสู่ Six Sigma Black Belt เบื้องต้น (อบรม 23 ส.ค. 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ส.ค. 2567

หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด (อบรม 23 ส.ค. 67)

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ส.ค. 2567

หลักสูตร Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า (อบรม 29 ส.ค.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ส.ค. 2567

หลักสูตร การบริหารจัดการแบบ Lean สำหรับผู้บริหาร (Lean Management for Manager) (อบรม 30 ส.ค.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.ย. 2567

การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Excel (Control Inventory by Microsoft Excel) (อบรม 12 ก.ย 67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.ย. 2567

หลักสูตร สัมมนา การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (อบรม 13 ก.ย.67)

อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com