โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูหน้า

In -house หน้า หลักสูตรการขาย และ การตลาด (In - house)

หลักสูตรการขายและการตลาด

(Sales & Marketing)

 

          ความสำเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแล้ว การวางแผนการขายถือเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นของการขายที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขายของพนักงานขาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการเข้าพบลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และโปรโมชั่น ยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันรุนแรง การวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะส่งผลอย่างมากต่อรายได้ กำไรหรือขาดทุนของบริษัท

 

ระดับพนักงาน

 

ระดับหัวหน้างาน

     

หลักสูตร First Step Salesperson

 

หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ

หลักสูตร Professional Selling Skills

 

หลักสูตร Sales Coaching 2 วัน

หลักสูตร Professional Telesales

 

หลักสูตร การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย

หลักสูตร Professional Sales Coordinator

 

หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager

หลักสูตร Professional PC

 

หลักสูตร ผู้จัดการสาขามืออาชีพ

หลักสูตร กลยุทธ์การขายขั้นสูงในเชิงรุกยุค 4.0

 

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุกยุค 4.0

หลักสูตร Sales Planning Based on Cost Effectiveness

 

หลักสูตร การบริหารงานขายให้ได้ผล

หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

 

หลักสูตร จิตวิทยาบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย

หลักสูตร Customer Focus on Sales

 

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์การขาย อย่างมีชิ้นเชิง

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์พิชิตใจลูกค้า ....ให้อยู่หมัด

 

หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายและให้บริการอย่างทีปรึกษา

 

หลักสูตร การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

 

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผลพนักงานขาย

หลักสูตร กลยุทธ์การแสวงหาและบริหารลูกค้าใหม่

 

หลักสูตร Saels Management

หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ

 

หลักสูตร การปรับทัศนคติและเตรียมความพร้อมการขายของหัวหน้าการตลาดสินเชื่อ

หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

 

หลักสูตร การบริหารข้อมูลลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขายและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักงานขายอย่างได้ผล

 

 

หลักสูตร ปลุกขวัญ สร้างพลังจุดไฟหัวใจพนักงาน

 

 

หลักสูตร พลิกวิธีคิด พิชิตยอดขาย

 

 

หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0

   

หลักสูตร เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0

 

 

หลักสูตร ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ

 

 

หลักสูตร เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร

   

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ

   

หลักสูตร Customer Need Analysis  (การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า)

   

หลักสูตร Marketing and Selling Mind

   

หลักสูตร Quick Win Selling

   

หลักสูตร Smart Personality and Effective Selling Presentation

   

หลักสูตร Super Sales

   

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายและให้บริการอย่างถูกอกถูกใจลูกค้า

   

หลักสูตร ทักษะการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Closing Skills)

   

หลักสูตร ศิลปะการอ่านลูกค้าและการใช้จริตเพื่อความสำเร็จในงานขายและบริการ

   

หลักสูตร การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย

   

หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

   

หลักสูตร  เทคนิคการขายสมัยใหม่ (Modern Selling Techniques)

   

หลักสูตร ต่อรองอย่างไร...ให้เป็นนักขายมืออาชีพ (Professional Negotiation)

   

หลักสูตร การตลาดดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการขาย

   

หลักสูตร การนำเสนอการขายอย่างไร...ให้เป็นมืออาชีพ

   

หลักสูตร การขายโดยเน้นคุณค่า / การขายเชิงคุณค่า

   

 
 


04 เมษายน 2567

ผู้ชม 13026 ครั้ง

Engine by shopup.com